2018

Hvem er vi?

Eniig er en af Danmarks største andelsejede energi- og ­telekoncerner med et forsyningsområde, der dækker store dele af Midt- og ­Nordjylland.

Med afsæt i vores værdier — vi er åbne, ordentlige og ambitiøse — arbejder vores 1.100 medarbejdere for bæredygtige og enkle løsninger til alle.

Andelshavere

390.000

ELKUNDER
377.000
GASKUNDER
55.000
FIBERKUNDER
122.000
VARMEKUNDER
20.000

Grøn strøm

300.846.025 kWh

2018 har været et skelsættende år med mange store beslutninger. Vi er blandt andet lykkedes med at fokusere vores forretning og opnå den fulde effekt af fusionen til Eniig.

Martin Romvig, adm. direktør i Eniig

Eniig er i konstant bevægelse.
I 2018 har vi reduceret gælden, skabt et sundt forretningsmæssigt fundament, og vi forventer allerede i 2019 at nå vores 2020-mål om et EBITDA på 1 milliard kroner.

Den positive udvikling i 2018 er båret af en kundetilgang i vores kommercielle forretninger og øget volumen inden for vores energiproduktion og eldistribution.

EBITDA, mio. kr.

935

Soliditetsgrad %

51,7

Investeringer, mio. kr.

834

Vision

VI ER
FÆLLES OM
FREMTIDENS
ENERGI OG
DIGITALE
SAMFUND

Mission

VI ARBEJDER
FOR BÆRE-
DYGTIGE
OG ENKLE
LØSNINGER
TIL ALLE

 • Samfundsansvar i Eniig

  Som andelsselskab har vi en særlig forpligtelse til at have en ansvarlig og bæredygtig tilgang. For at sikre, at vi kan styrke og fokusere vores indsatser i forhold til vores samfundsansvar, har vi valgt at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

  Læs mere i årsrapporten

 • Ligestilling i alle henseender

  Vi ser diversitet som en styrke og arbejder for lige adgang og udviklingsmuligheder for alle. Vi har en ambition om at have en proaktiv tilgang til ligestilling og diversitet i organisationen bredt fra vores øverste ledelsesorganer til de enkelte medarbejderes muligheder, og vi arbejder for at styrke dette i Eniig.

 • Vedvarende energiproduktion

  Det er vores ambition at være drivende i den grønne omstilling. I 2018 har vi sikret produktion af 300.846.025 kWh strøm fra vores vind- og solcelleparker samt vandkraftproduktion. I slutningen af 2018 besluttede vi at indgå en fusion mellem Eniig Renewables og Eurowind Energy, der væsentligt vil styrke vores indsats inden for bæredygtig energi.

 • Vi skaber Danmarks bedste arbejdsplads

  Vi er afhængige af talentfulde medarbejdere, og det er vores ambition at skabe Danmarks bedste arbejdsplads. I 2018 har vi haft særlig fokus på lederudvikling på tværs af koncernen. Vi gennemfører løbende systematisk trivsels- og performancesamtaler samt medarbejderudviklingssamtaler. Vi har også igangsat et arbejde med yderligere fokus på vores tilgang og ambitioner på områderne for elever og lærlinge samt medarbejdere på særlige vilkår.

 • Udbygning af infrastrukturer og reducering af CO2-udledning og miljøbelastning

  Vi arbejder løbende på at nedbringe vores CO2-aftryk og øvrige miljøbelastninger fra vores aktiviteter. I 2018 har vi medvirket til realisering af energibesparelser på både el og vame hos slutkunder. I arbejdet med udbredelse af digitale muligheder er vi ultimo 2018 oppe på at have givet over 321.000 mulige kunder adgang til højhastighedsinternet og services. Noget som bidrager til at gøre regionen mere attraktiv at bosætte sig og drive virksomhed i.

 • At sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

  I Eniig arbejder vi løbende på at mindske vores forbrug af naturlige ressourcer, vores affaldsbelastning og at forbedre genanvendelsesgraden.

  I 2018 har vi arbejdet med ressourceanvendelse i vores kantiner. Vi afleverer derfor frasorteret madaffald til DAKA, som sikrer, at det indgår i biogasproduktion. På årets sidste tre måneder har vi leveret det, der omregnet svarer til 229,3 dages varmeforbrug i en gennemsnits husstand.

 • Ordentlighed i forretningsførelse

  Det er vores ambition at være et foregangseksempel inden for andelsejede virksomheder på områder, der sætter rammerne for bæredygtig udvikling. Et af værktøjerne hertil er, at have fokus på formalisering af systemer og strukturer, der sikrer ansvarlig og ordentlig forretningsførelse.

  I 2018 har vi gennemført evaluering på vores compliance på anbefalinger for god selskabsledelse i de to varianter, der er relevante for Eniig. Konklusionen er, at Eniig står stærkt i forhold til disse.

I Eniig har vi et erklæret mål om at være en af
landets bedste arbejdspladser.

Medarbejdertilfredshed på en 5-skala
4,13
Timer på lederudvikling
7.000
Lederudviklingsdage
9
Medarbejdere i flexjob og §56
34
Elever
6

Det sunde andelsselskab

Eniig a.m.b.a.

Udviklingsaktiviteter

Vores udviklingsaktiviteter skal skabe det, vi skal leve af i fremtiden.

Kommercielle aktiviteter

Vores kommercielle aktiviteter skal understøtte fremtidens energi og digitale samfund.

Andelshaveraktiviteter

Vores andelshaveraktiviteter skal levere fremtidens forsyningsinfrastruktur.

99,99%

af tiden har vi strøm i stikkontakten i Danmark

Vi har dermed Europas højeste forsyningssikkerhed og leverer samtidig strømmen til en pris, der er blandt de laveste i Europa.

Netop på baggrund af en effektiv drift og synergier fra fusionen til Eniig lykkedes det os at nedsætte vores elnettariffer med 135 millioner kroner om året. Jeg synes, det sender et klart signal om, at vores elnetselskab ejes og drives på en måde, der kommer forbrugerne til gavn.

Jan Østergaard Jensen, direktør for Netselskabet N1

5.000

nye andelshavere i Eniig

Med købet af elnettet i Kjellerup og Kibæk har Eniig 390.000 andelshavere i Nord- og Midtjylland.

Eniig Renewables og Eurowind Energy etablerer et fælles grønt selskab

Eniig Renewables har igennem flere år samarbejdet med Eurowind Energy om etablering og drift af vindmølleparker. De gode resultater af samarbejdet har nu ført til en fusion af de to under navnet Eurowind Energy A/S.

Ved at fusionere med Eurowind Energy indfrier vi vores strategiske målsætninger om at øge produktionen af grøn energi og opnå et stærkt set-up på både udvikling, drift og salg af vedvarende energiprojekter.

Mikkel Abildtrup, tidl. direktør i Eniig Renewables og nu vice-administrerende direktør i Eurowind Energy A/S

Et åbent fibernet og lige vilkår for alle

Efter at have etableret fibernet i mere end 10 år offentliggjorde Eniig i 2017 planerne om at åbne sit fibernet. I 2018 etablerede vi wholesale-selskabet OpenNet A/S og samtidig en unik platform, der fungerer som bindeled mellem tjenesteudbydere og netejere.

Den første aftale med TDC Group kom allerede i hus i slutningen af 2017. Siden da har OpenNet indgået samarbejdsaftaler med SE, Nord Energi og Altibox.

Vi har i slutningen af 2018 kørt forsøg med de første TDC-kunder med gode resultater, og vi er nu klar til fuld kommerciel lancering af platformen i foråret 2019.

I slutningen af 2018 offentliggjorde Eniig og SE planerne om at fusionere under navnet Norlys a.m.b.a.

Vi afventer nu konkurrencemyndighedernes behandling af fusionen.

Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig

Ønsker du at læse den
fulde årsrapport?

Indlæser årsrapport