PSO-tariffen sænket til et historisk lavt niveau

Fra den 1. juli 2016 sænkes den meget omtalte PSO-afgift til et historisk lavt niveau. Faktisk har afgiften ikke været lavere siden begyndelsen af 2014. Fra den 1. juli vil PSO-afgiften lyde på 20,30 øre/kWh, hvilket betyder et fald på 4,4 øre/kWh i forhold til den aktuelle pris. Prisen vil holde sig på dette niveau i hele 3. kvartal. 
Elprisen ligger fortsat på et meget lavt niveau, men har de seneste måneder haft en stigende tendens - bl.a. på grund af lavere vindproduktion samt lavere vandstande i de norske vandreservoir. Den stigende elpris har betydet, at der ikke skal udbetales så stort et beløb til vindkraftsproducenterne, som har en garanteret afregningspris, og dermed kan PSO-afgiften sættes ned.
Regeringen arbejder på nuværende tidspunkt med en omlægning af PSO-afgiften, og senest den 1. januar 2017 skal eventuelle ændringer gennemføres. Det bliver spændende at følge, hvordan de mange mia. kr. vil blive omfordelt, og hvilken indflydelse det vil få på den samlede elregning. Med prisnedsættelsen fra den 1. juli 2016 vil PSO-afgiften ligge på niveau eller lidt under den rene elpris, hvorfor den fortsat fylder godt på elregningen.

Hvad er PSO-afgiften egentlig?

PSO-tariffen er en afgift, som forbrugerne betaler via elregningen. Afgiften går til Energinet.dk for at dække de pristillæg, Energinet.dk udbetaler som støtte til bl.a. produktion af vedvarende energi samt forskning i miljøvenlig energiproduktion. Energinet.dk fastsætter PSO-tariffen én gang hvert kvartal.

Top