Smugkig på energimarkedet 2016

  
I løbet af 2015 har der generelt været store fald på energimarkederne - primært fordi efterspørgslen efter energi har været lavere end udbuddet. At der har været masser af vand til de nordiske vandkraftværker, og at den danske vindkraftproduktion dækkede hele 40% af danskernes elforbrug, har også haft indflydelse på priserne. 2015 endte derfor med historiske lave priser på både el og gas.

Rekordlave elpriser

Her i starten af 2016 ser det ud til, at de lave priser vil fortsætte - og som sådan fortsætte gennem 2016. Især de historisk fyldte vandmagasiner til vandkraftværkerne i norden er med til at holde hånden under større prisstigninger på el. Også prisen på de øvrige energikilder forventes at fortsætte på et lavere niveau, og her forventes der ej heller større stigninger. Ligeledes forventes det, at den danske vindproduktion fortsat vil stige, hvor det forventes, at hele 60 % af det danske elforbrug i 2020 vil blive dækket af vindmøllestrøm.

De lave priser på el rækker flere år frem, så derfor vil der i indkøbsstrategien indgå et element i at låse prisen helt eller delvist fast nogle år frem i tiden.

Hold fokus på energibesparelser

De markante prisfald på el har fået den sideeffekt, at selve elprisen nu fylder noget mindre på elregningen end tidligere. Tariffer, afgifter og den såkaldte PSO-afgift, som bl.a. opkræves og bruges som tilskud til miljøvenlig elproduktion, fylder procentvis mere på elregningen. Så på trods af de lave elpriser, er det fortsat vigtigt at holde fokus på energibesparelser, da besparelsen slår fuldt igennem på elregningen.

Regeringen vil inden 1. april fremlægge hovedparten af den længe ventede analyse af danske energiafgifter. Vi betaler i dag en langt højere afgift på grøn strøm end på den olie, vi ønsker at udfase. Det er derfor spænende at se, hvad analysen indeholder.

Længere ud i fremtiden vil aftalen på COP21-klimatopmødet i Paris få indflydelse på energimarkederne. Aftalen betyder bl.a., at nogle energikilder fremover vil blive opprioriteret, mens andre skal spille en mindre rolle. Det vil med stor sandsynlighed få stor indflydelse på de europæiske og nordiske elmarkeder. Fossile brændstoffer som kul spiller stadig en stor rolle i den daglige elproduktion. Med den nye aftale betyder det, at de vedvarende energikilder vil få en endnu større rolle på elmarkederne i fremtiden.

 

Vi har ikke tidligere set så lav en pris på el, som vi ser nu. Så skynd dig at få handlet din elaftale med Eniig. Vi sidder klar ved telefonerne.

MarkedsNyt den 26. november 2015

Ny markedsmodel i elsektoren

Den 1. april 2016 træder der nye regler i kraft på elmarkedet – den såkaldte Engrosmodel bliver en realitet. At navnet på denne markedsmodel er Engrosmodellen skyldes, at modellen medfører, at salgsselskabet overtager kundekontakten, og at netselskabet dermed bliver underleverandør til salgsselskabet. Salgsselskabet tilkøber således en netydelse, som afregnes som en leverandøromkostning og salgsselskabet skal stå for kundeafregning, afgiftshåndtering og kundeservice. Netvirksomhederne vil koncentrere sig om deres kerneopgaver vedrørende drift, vedligeholdelse og nødvendig om- og udbygning af nettet, måling af elforbruget og energibesparelser.
   

Eniig og Engrosmodellen

I Eniig arbejder vi i øjeblikket intenst på at få alle de nye regler implementeret, så vores kunder vil opleve, at ændringerne glider så let igennem som muligt og dermed vil opleve de mange fordele ved de nye regler.
Den væsentligste ændring for kunden er, at hele fakturaen samles og sendes af Eniig. Med de nye regler vil alle elkunder fra den 1. april 2016 altså kun modtage én samlet regning for både forbrug og nettransport fra elleverandøren. Den nye markedsmodel vil altså gøre det langt nemmere at være elkunde.

For alle de erhvervskunder, der i dag har en elaftale med Eniig, og som er gældende efter 1. april 2016, fortsætter aftalen uændret. Til gengæld skal der laves et tillæg til kontrakten. Tillægget kommer til at omhandle og beskrive de nye regler for faktureringen af afgifter og netydelser. Eniig forventer at udsende tillægget til kontrakten i februar 2016.

Du kan i øvrigt læse mere om de nye regler på www.danskenergi.dk/nyeregler.

MarkedsNyt den 23. november 2015

Vandkraft som energikilde

Det ses ofte, at vejret bliver omtalt i markedskommenterer fra elmarkedet - herunder hvor meget nedbør, der forventes at falde i Norden.

At nedbør og vand til vandkraftværker har så afgørende betydning kan måske skabe underen, da vi stort set ikke har vandkraft i Danmark. At det alligevel får indflydelse skyldes, at der historisk er et unikt samarbejde i Norden på elområdet. Dels har samarbejdet udmøntet sig i, at der er gode kabelforbindelser mellem bl.a. Danmark, Norge og Sverige. Derudover er der skabt et fælles nordisk børsmarked for el. Her prissættes el dagligt ud fra udbud og efterspørgsel. Stort udbud af el produceret på vandkraft, som er den billigste måde at producere strøm på, er således med til at presse prisen ned. En situation, som vi gennem det seneste år har nydt godt af. Ud over el fra vandkraft, så betyder produktionen fra de danske vindmøller ligeledes en hel del, da der produceres rigtig meget strøm på vindmøllerne - selvfølgelig under forudsætning af, at det blæser. 
  

Elpriserne i vintermånederne

Særligt i vinterperioden kan vejret få elpriserne til at svinge rigtig meget. Et langvarigt højtryksvejr over Norden vil betyde, at der ingen vind er og dermed ingen vindmøllestrøm. Desuden kan det betyde, at det er koldt, hvilket medfører større efterspørgsel efter el, samt at det ikke falder noget nedbør til vandkraftværkerne. En situation, der samlet betyder stigende priser. Omvendt vil en mild og våd vinter betyde lave elpriser. http://energinet.dk/DA/El/Sider/Elsystemet-lige-nu.aspx kan du helt aktuelt se, hvordan strømmen flyder mellem Danmark, Sverige og Tyskland, og du kan også se, hvor meget vindmøllerne faktisk producerer.

MarkedsNyt den 11. november 2015

Vandmængden i reservoirerne afgør elprisen

Efter et langvarigt prisfald på el vendte udviklingen sig for en stund i oktober. En usædvanlig tør måned fik elpriserne til at stige, da det tørre vejr betød, at der ikke kom vand i reservoirerne til vandkraftværkerne. November starter dog ud med at stoppe denne udvikling, da vejrudsigten melder om lavtryk og dermed udsigt til nedbør. Dette har fået priserne til at falde markant de seneste dage. At priserne er faldet så markant indikerer, at markedet ikke forventer en lang og tør vinter med kraftig stigende priser til følge.

Det er derfor fortsat en god ide at fortsætte på SpotPris ind i 2016. Dette gælder både for dig som kunde, der allerede har SpotPris, men også for dig, der endnu ikke har truffet en beslutning. Som alternativ kan en aftale med en kombination af FastPris og SpotPris – en såkaldt Flexaftale – være en attraktiv mulighed for 2016 og eventuelt et eller to år frem.

Mindre efterspørgsel på gas

På gasmarkedet har det foreløbige milde efterår mindsket efterspørgslen efter gas. Og da gasmarkedet i Europa har adgang til store mængder gas, er priserne på gas faldet markant. Her er SpotPris på gas også en god mulighed - eller alternativt en FastPris-aftale for den forestående fyringssæson.

Top