Overraskende besparelser hos ATP

ATP

Små justeringer gør en stor forskel

ATP har en erklæret målsætning om at styrke virksomhedens grønne profil, og energitjekket har i den grad sat fokus på, at selv små forandringer og mindre justeringer kan reducere energiforbruget. Faktisk var ATP’s ejendomsinspektør i Århus Steffen Henriksen en smule tilbageholden, da han første gang fik kontakt til Eniig. ”På det tidspunkt var vi allerede godt i gang med processen omkring energioptimering, og jeg må indrømme, at jeg i begyndelsen var lidt skeptisk og tænkte, om det overhovedet var muligt at hente flere besparelser”, forklarer han. Det viste det sig, at det var, og i dag siger Steffen Henriksen med et glimt i øjet, at Eniigs energikonsulent kom som sendt fra himlen.

Nye driftstider giver gevinst

I første omgang gjaldt det Clemensborg, der med sine 11.000 kvadratmeter er ATP’s største bygning i Århus. Sammen med Siemens gennemgik Eniig bygningen, og det viste sig hurtigt, at der lå store besparelser i at optimere driften. ”Frem for at lade de forskellige ventilations- og køleanlæg køre i mere eller mindre døgndrift justerede vi driftstiderne og har i dag en effektiv tidsstyring, der sikrer, at de forskellige anlæg kun er aktive, når det er nødvendigt. Det er tankevækkende, at vi i meget stor udstrækning har kunnet reducere energiforbruget uden at det har belastet os økonomisk. Tallene for Clemensborg er imponerende læsning. Sammenligner man 2008 og 2009, sparede ATP sidste år 21 procent på varme, 25 procent på vand og 23 procent på el. 

På forkant

Samarbejdet med Eniig har sat skred i en proces, man hos ATP er klar til at fortsætte. ”de energioptimeringstiltag, vi har fået gennemført er ikke rocket science, men de kræver, at man har 100 procent fokus på dem. Det er en udfordring, især når man som os har over 100 tidsskemaer at holde styr på”, siger Steffen Henriksen og fortæller, at ATP netop har etableret overvågning. ”På den måde kan vi styre forbruget minutiøst og hele tiden være på forkant, så vi sikrer de mest energirigtige løsninger,” siger Steffen Henriksen.

“Det er tankevækkende, at vi i meget stor udstrækning har kunnet reducere energiforbruget, uden at det har belastet os økonomisk”

Steffen Henriksen, Ejendomsinspektør, ATP ejendomme

Energistyring>

Top