Varmegenvinding giver Color Print millionbesparelse

color print strøm case

Genvinding gavner bundlinjen

En ineffektiv genvinding betød, at overskudsvarmen fra trykkeriets tørreovne tidligere kun kom fuglene til gavn. Det fortæller Poul Mikkelsen, teknisk direktør hos Color Print. Og det kostede dyrt: ”Vi brugte gasfyr til at opvarme bygninger og brugsvand, fordi vores varmeveksler langt fra var effektiv nok. I dag genanvender vi i stedet varmen fra trykkerimaskinerne, og det kan virkelig ses på bundlinjen,” siger han. Sammen med Eniig har Color Print således omlagt hele sit varmeforbrug og energioptimeret hele virksomheden.

Overblik minimerer spild

Eniig startede med at kortlægge hele forbruget, forklarer Poul Mikkelsen: ”De monterede et omfattende varmemålesystem, der viste, hvor vi ikke fik nok ud af varmen Og de kiggede både på de steder, hvor vi producerede varme og på de steder, hvor vi brugte den.”

Derudover udskiftede Eniig den ineffektive varmeveksler, modificerede kedelinstallationen og installerede et CTS-anlæg, så Color Print i dag både genvinder varmen, styrer varmesystemet centralt og kan gribe ind med minutters varsel, hvis varmeadfærden er uhensigtsmæssig.

Flere energiprojekter i fremtiden

Projektet er en kæmpesucces, og besparelsen er så stor, at Color Print snart iværksætter et identisk projekt på deres fabrik i Horsens. ”Vi har fået blod på tanden, fordi det er så store beløb, vi sparer. Nu går vi sammen med Eniig i gang med at omlægge varmeforbruget i Horsens, og samtidig optimerer vi vores samlede energiforbrug, så både belysning, udsugning og varme bliver omlagt,” siger Poul Mikkelsen.

Og de store projekter går ikke ud over den daglige drift, fortæller Poul Mikkelsen: ”Eniig er fuldstændig selvkørende. De specificerer selv opgaven, de er behjælpelige med at indhente tilbud, de holder øje med udførelsen, og de hjælper løbende til med at bibeholde de nye ændringer og besparelser.”

Projektet har givet en dobbelt-besparelse. Vi får nu al vores forbrugsvarme fra genvinding, samtidig med at vi generelt forbruger langt mindre, fordi vi har fået overblik over forbruget.

Poul Mikkelsen, teknisk direktør hos Color Print

Top