Danish Crown har sparet millioner med energioptimering fra Eniig

Danish Crown samlebånd

Danish Crown har sparet millioner
Danish Crown er et eksempel på en af de helt store kunder. I mere end fem år har vi haft et tæt samarbejde med landets største slagterivirksomhed og de gode resultater har været åbenlyse.

- Vores samarbejde med Danish Crown er ikke et typisk forhold mellem en kunde og en leverandør, men meget mere et strategisk partnerskab, fortæller Mads Hammershøj, som er afdelingsleder i afdelingen: Energirådgivning i Eniig Energi.

Vi bidrager med energirådgivningskompetencerne når driftsområdernes forbedringsmuligheder skal identificeres i et tæt samarbejde mellem Danish Crowns projektledere og Eniigs specialister. Og med masser af sparring med energichefen Torben Andersen, som prioriterer området højt.

- Vi færdes efterhånden hjemmevant i virksomheden og det er min klare overbevisning, at vort store kendskab til hinanden gør det muligt at udnytte besparingspotentialet til det yderste og således skabe bedre resultater for begge parter. Men vi har naturligvis også jævnligt benhårde prisforhandlinger, så vi er skarpe på vores fælles afkast af samarbejdet, pointerer Mads Hammershøj.

I Danish Crown prioriteres energiprojekter på lige fod med andre aktiviteter. Det betyder, at der er fuldt fokus på at skabe resultater, som kan ses på bundlinjen. Både den økonomiske og den bæredygtige. Og der er meget stor opmærksomhed på trivslen hos såvel de ansatte i slagterivirksomheden som hos dyrene.

- Danish Crown er en meget stor virksomhed med et enormt besparelsespotentiale. Den samlede energibesparelse, som vi hjælper med at realisere i virksomheden, er omkring 20 mio. kwh om året. Det er godt for Danish Crowns bundlinje og for vores fælles energiregnskab, forklarer Mads Hammershøj.

Tulip er også med på besparelsesvognen
I 2016 har de ca. 500 største virksomheder i Danmark skullet sætte gang i at gennemføre et lovpligtigt energisyn. I den forbindelse har samarbejdet med Danish Crown resulteret i en aftale med datterselskabet Tulip, hvor vi har identificeret mulige indsatsområder og efterfølgende i fællesskab har lagt en strategi for effektiviseringerne.

- Mange af de større virksomheder har opfattet det lovpligtige energisyn som et nødvendigt onde, men efterhånden som besparelsespotentialet er blevet tydeliggjort for dem, er de blevet væsentligt mere engagerede i mulighederne, for en krone sparet er jo en krone tjent. Og det kan altså have stor effekt, når eksperter udefra kigger på virksomheden med friske energispareøjne, slutter Mads Hammershøj fra Eniig Energi.

Top