Undersøgelsen går kort fortalt ud på at klarlægge de danske virksomheders IT-parathed dvs.: deres digitale mindset, digitale infrastruktur og digitale kompetencer. Vi har i samarbejde med Teknologisk Institut interviewet 808 virksomheder i de fem største brancher: landbrug, industri, detail, bygge og anlæg og liberale erhverv (rådgivningsvirksomheder)

Jysk Analyse kontaktede i maj og juni 2019 1585 virksomheder, hvoraf 808 (51%) indvilligede i at deltage og gennemførte interviewet. Virksomhederne er alle en del af følgende brancher: landbrug, industri, bygge og anlæg, detail samt liberale erhverv. Spørgsmålene er udarbejdet af Teknologisk Institut i samråd med Stofa Erhverv. 

De anonymiserede svar er efterfølgende behandlet og statistisk analyseret af Teknologisk Institut.

Der er interviewet i alt 808 danske virksomheder, hvor den interviewede er beslutningstager i forhold til IT og en del af ledelsen.

Interviewene er gennemført i maj-juni 2019 med virksomheder med 5-100 ansatte. Resultaterne er repræsentative for virksomheder inden for landbrug, industri, bygge og anlæg, detailhandel samt liberale erhverv.

Formålet med undersøgelsen er at skabe ny viden omkring de danske virksomheders digitale potentiale til gavn for både de enkelte virksomheder, brancherne og samfundet generelt. 

Hos Eniig Fiber har vi siden 2005 nedgravet og installeret mere end 43.700 km fiberkabel. Vi vil derfor gerne følge den digitale udvikling på tætteste hold, og med undersøgelsen får vi en digital status på det danske erhvervsliv.

Svarene fra digitaliseringsundersøgelse tegner et billede af, hvilke brancher der kører forrest på den digitale motorvej l og hvilke brancher, der har et stort potentiale for mere digitalisering.

Undersøgelsen viser, at der i alle brancher er masser af digital luft foran køleren. Vi håber, at svarene i undersøgelsen er med til at sikre større fokus på digital udvikling både hos brancheorganisationerne, i samfundet og ikke mindst hos virksomhederne.

Alle medier, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesse i undersøgelsens svar er velkomne til at henvise til undersøgelsen under forudsætning af den rigtige kreditering og/eller link til disse sider.

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte vores presseansvarlige:

Henrik Højlund Christensen
E-mail: hho@eniig.dk
Tlf.: 4178 0817

Top