Sådan bestiller du fjernvarme til din virksomhed

Er du interesseret i at få fjernvarme til din virksomhed og findes der allerede fjernvarme i området, skal du blot kontakte din VVS-installatør, som kan være behjælpelig med planlægningen.

Er du i tvivl, om der er fjernvarme i dit område, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Det er vigtigt, at VVS-installatøren så tidligt som muligt har anmeldt installationen til os, således vi kan sikres, at der er tilstrækkelig forsyning i området.

Procedure for tilmelding


  • Tilmelding til fjernvarme skal fremsendes af VVS installatør
  • Sammen med tilmeldingen skal installatøren fremsende en plantegning, som viser, hvor fjernvarmen ønskes placeret samt en oversigtsplan som byggeriets placering på grunden
  • Når sagen er behandlet hos os. indtegner vores installationsafdeling i hvilken retning. stikledningen skal føres ud af bygningen for at have den korteste vej til den hovedledning. som den skal tilkobles
  • Sammen med godkendelsen, fremsender vi et sags nr., som installatøren skal benytte for at få udleveret en indføringsbøjning, som indstøbes i terrændækket. Ved større stikledninger skal der indstøbes en fast rørindføring. Denne bestilles hos os 3-4 uger før brug
  • Når byggeriet er klar til at blive tilkoblet, aftaler VVS-installatøren en dag for tilslutning. På den aftalte dag påbegynder fjernvarmens entreprenør nedgravning af stikledningen
  • Når VVS-installatøren er klar med installationen, og elektrikeren har sørget for strømforsyning til måleren, tilkobler vi måleren, og installationen er klar til brug
Det er VVS-installatøren, der har ansvaret for, at indføringsbøjningen sidder placeret i henhold til fremsendte skitse og krav i leveringsbestemmelser.
Top