Priser på fjernvarme i Herning og Omegn

Priser gældende fra 1/1-2019 Kr. ekskl. moms
Pris pr. kWh fjernvarme 0,30
Transportbidrag (Pris pr. m3 fjernvarme vand) 2,50
Abonnementsbidrag pr. måler pr. år (en af følgende)
- til og med 1,5 m3 750,00
- til og med 3 m3 1.500,00
- til og med 6 m3 3.000,00
- til og med 15 m3 4.000,00
- til og med 25 m3 6.000,00
- større end 25 m3 8.000,00
Impulsmåling (abonnement pr. år) 95,00
Arealbidrag pr. BBR m2 pr. år 12,30

Top