Byggemodning

Der opkræves et byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder og ændret anvendelse af områder placeret i eksisterende fjernvarmeområde.

Byggemodningsbidraget dækker etablering af hovedledninger til fjernvarme i området, og det skal betales inden etablering.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Før der etableres stikledninger, skal du desuden betales investeringsbidrag samt stikledningsbidrag. Læs mere om bidragene

Fremgangsmåde ved byggemodning

  • Udstykker kontakter Eniig Varme og forhører sig om mulighederne for fjernvarme
  • Vi fremsender oplæg til placering og udgifter i forbindelse med fjernvarme til udstykningen
  • Efter accept fra udstykker igangsætter vi udarbejdelse af varmeprojektforslag til godkendelse ved kommunen (6-8 uger)
  • Udstykker indkalder til koordineringsmøde med øvrige ledningsejere, og der aftales opstartstidspunkt på pladsen. Bemærk der er 4-6 ugers leveringstid på materialer
Top