Borgersikkerhed

Tryghedsbegrebet varierer fra person til person, men vi ved, at mørke for mange mennesker er forbundet med utryghed og frygt for at færdes alene udendørs efter mørkets frembrud.

Personlighed, baggrund og oplevelser har betydning for, i hvor høj grad mørke influerer tryghedsfølelsen. Undersøgelser af trygheden i parcelhusområder viser, at der i alle områder er steder, hvor folk undgår at færdes, fordi de oplever det som utrygt. De områder er alle kendetegnet ved, at de enten er tætbevokset, plaget af graffiti eller dårligt oplyst.

Eniig anbefaler derfor altid, at man sørger for at udbedre mangelfuld belysning og på relevante steder sikrer belysning på alle tider af døgnet. Eksempelvis ved at benytte sig af løsninger med indbygget dæmpning af lyset.

Lys i udsatte områder har ikke bare en umiddelbar effekt på trygheden men også på omfanget af graffiti og andre former for hærværk.
Top