Trafiksikkerhed

For at spare på energien vælger flere kommuner og energiselskaber at slukke for gadelyset i sommerperioden, mens andre slukker hver anden lampe eller forsinker tænding og fremrykker slukning i forhold til skumring. Det giver en besparelse på elregningen til kommunen på mellem 200.000 og 2 millioner kroner per år.

Bagsiden af medaljen er, at antallet af trafikuheld stiger, når man lyset slukkes. Til sammenligning koster én ulykke – foruden store menneskelige omkostninger – op til 3 millioner kroner. Energibesparelsen gennem slukning af gadelyset ædes altså op af omkostninger ved flere ulykker. Ved at holde lyset tændt kan man reducere antallet af trafikuheld med 30 %.

Der findes løsninger, som i stedet kan dæmpe lyset og dermed sænke energiforbruget, uden at det giver flere ulykker. Eksempelvis leverer vi løsninger, der dæmper lyset helt ned til 10 procent, når der ikke er trafik på vejen, og øger til 100 procent, når der er brug for det. Samme løsning overvåger automatisk, om der er fejl på lampen, eller om det er tid til udskiftning, hvilket har en positiv effekt på driftsomkostningerne.
Top