Danmarks største gadelysaftale

I 2015 indgik Eniig og Aarhus Kommune en aftale, som blandt andet indeholder udskiftning af knap 30.000 lyskilder. Aftalen har en værdi af 113,5 millioner kroner og er den største gadelysaftale i Danmark nogensinde målt på antal enheder.

Landets kommuner skifter i disse år til den mest fordelagtige teknologi, når de renoverer gadelys. De gamle kviksølvarmaturer udskiftes med moderne LED teknologi, hvilket giver væsentlige energibesparelser og lavere driftsomkostninger. I foråret 2015 prækvalificerede Aarhus Kommune fire danske energiselskaber, samt et fransk selskab, til at komme med deres bud på opgaven, og valget faldt på Eniig.

Fast arbejde frem 2018

Samarbejdsaftalen betyder, at Eniig frem til 2018 har fast arbejde hos Aarhus Kommune. I denne periode skal der udskiftes knap 30.000 enheder – en opgave, som forventes at kræve i underkanten af 55.000 mandetimer. Det svarer til 34 mandeår. Eller mere end 11 mand om året i den 3-årige aftaleperiode.

Aftalen med Aarhus Kommune er en anerkendelse af Eniigs store kompetencer på området og en tydelig blåstempling af vores mange års erfaring med anlæg, renovering og drift af gadelys i kommunalt regi mange steder i landet. Eniig vil også fremadrettet fremstå som en af Danmarks væsentligste aktører på gadelys-området.

Masser af muligheder i moderne gadelys

Potentialet inden for gadebelysning rækker længere end til blot at udskifte de gamle armaturer med nye, og Eniig står klar med løsningerne, når landets kommuner i de kommende år skal til at implementere miljøsensorer og intelligente trafiksystemer.

Top