Generelt

Hvis du er eller har været jobansøger, medarbejder, bestyrelses- eller repræsentantskabsmedlem, kan du på denne side søge om indsigt i de personoplysninger, som Eniig behandler om dig. Inden du ansøger, gør vi opmærksom på følgende:

  • Svartiden er op til 30 dage for standardsager, og op til 90 dage for komplekse sager. Du kan kun søge indsigt en gang årligt per selskab i Eniig koncernen
  • Ved at logge ind og ansøge om indsigt i portalen accepterer du, at omfanget af den indsigt i dine personoplysninger, Eniig kan give, er afhængig af rigtigheden og mængden af de oplysninger, du angiver i din ansøgning
  • Inden du logger ind, skal du finde dine lønsedler frem
  • Ønsker du oplysninger om konkrete forhold, som fx dit ansættelsesforhold, restferie og tidsregistrering kan du få hjælp med det samme, ved at henvende dig til hr-admin-jura@eniig.dk 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Eniig behandler om dig, jævnfør artikel 15 i persondatabeskyttelsesforordningen. Indsigt i personoplysninger gives kun til den registrerede person, oplysningerne vedrører. Ved login og indsendelse af ansøgning om indsigt, erklærer du på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte og er afsendt af den person, indsigten vedrører.

Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.

Adgangen til indsigt omfatter ikke oplysninger, der indeholder forretningshemmeligheder, know-how eller andre oplysninger, der kan skade Eniig væsentligt.

Adgangen til indsigt omfatter ikke oplysninger, der medfører væsentlig skade af Eniigs private interesser, f.eks. hvis udleveringen forringer Eniigs stilling som part i en retssag eller afskærer Eniig i at varetage sine interesser i en potentiel eller aktuel retstvist.

Behandling af dine personoplysninger, til opfyldelse af retten til indsigt, har hjemmel i de eksisterende behandlingsformål, som du allerede har afgivet samtykke til eller indgået i aftale omkring. Såfremt du ikke har afgivet et gyldigt samtykke eller har afgivet personoplysninger til et aftaleforhold, vil du ved login acceptere, at du giver samtykke til brug af dine personoplysninger, for at behandle din indsigtsanmodning.

Gentagne henvendelser om indsigt i personoplysninger har Eniig ret til at afvise. Gentagne henvendelser er fastlagt til at være mere end en gang årligt pr juridisk selskab.

Top