3.7 Public Relations (PR) og Public Affairs (PA)

Eniig Holding A/S indsamler og behandler oplysninger om journalister, politikere og andre relevante stakeholdere.

Formålet med indsamling, registrering og behandling af disse personoplysninger er, at Eniig kan indgå i en kvalificeret og professionel dialog med de berørte stakeholdere.

De personoplysninger, som behandles, er navn, kontaktoplysninger, relation samt dato og notater om tidligere dialoger.

Eniig Holding A/S videregiver ikke disse personoplysninger til andre selskaber.

Vi bestræber os på, at alle personoplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis du informerer os om fejl, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i dine personoplysninger, vil vi søge at få dem berigtiget, slettet eller rettet omgående.

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv. Du kan få rettet, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige eller vildledende. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis du mener, den er uberettiget, samt til at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger om dig selv.

PR:
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med PR eller ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte Eniigs presseafdeling. Find kontaktoplysninger her

PA:
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med PA eller ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte Eniigs public affairs partner. Find kontaktoplysninger her
Top