2. Dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Indsigelse
Du har ret at til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f.

Ret til at transmittere oplysninger
Retten til dataportabilitet gælder i forhold til oplysninger, som du selv har givet til dataansvarlig. I praksis vil det oftest dreje sig om navn, adresse, og kontaktoplysninger. Disse kan du altid tilgå på mit.eniig.dk

Ret til indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. Du kan få indsigt i dine personoplysninger ved at ansøge på indsigtsportalen

Ønsker du indsigt som nuværende/tidligere jobansøger, medarbejder eller kandidat i bestyrelsen/repræsentantskabet, så skal du ansøge på HR indsigtsportalen

Kontakt
Eniig's databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved spørgsmål eller klager på gdpr-dpo@eniig.dk

Klage
Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5,
1300 København K

dt@datatilsynet.dk
Tlf. 3319 3200
www.datatilsynet.dk

Top