Behandling af persondata

Denne hjemmeside ejes og drives af Eniig, Tietgensvej 4, 8600 Silkeborg (se organisation). Eniig har udformet sin politik for behandling af persondata for at oplyse dig om, hvordan vores hjemmeside fungerer, og hvilke persondata Eniig indsamler på hjemmesiden.

Indsamlet persondata
Eniig anvender to typer af persondata, som vi modtager fra dig:

  • Den information, som vores hjemmeside automatisk indsamler
  • Den information, du selv afgiver til os

Persondata, som vores hjemmeside automatisk indsamler
Alle er velkomne til uden vederlag at anvende vores hjemmeside og at besigtige og købe de annoncerede produkter og tjenesteydelser. Når du browser på vores hjemmeside, registrerer vi din IP-adresse (dvs. din computers internetadresse) og anden standard brugsinformation, herunder om de dele af vor hjemmeside, du besøger, men ikke din e-mailadresse. Denne information kan ikke henføres til din person, men alene til din computer. Informationen indsamles for at vi kan registrere hvilke dele af vores hjemmeside, du besøger, og hvor lang tid du opholder dig på hjemmesiden. Formålet er at måle antallet af besøgende, den gennemsnitlige besøgstid og hvilke dele af hjemmesiden, som oftest anvendes. Informationen vil således gøre det muligt for Eniig at optimere og eventuelt revidere hjemmesiden eller dele af denne i overensstemmelse med brugernes registrerede adfærd.

Cookies
Eniigs hjemmeside anvender en standardteknologi, der betegnes som cookies. Formålet med en cookie er at indsamle informationer om, hvordan vores hjemmeside anvendes, og at sikre, at brugernes besøg på hjemmesiden kan foregå ubesværet. Vores cookies afslører og indeholder ingen identificerbare eller personlige data. Endvidere kan cookies ikke læse informationen på din computer eller arbejde sammen med andre cookies på din computers harddisk. Den information, vi indhenter, fortæller os, hvordan brugerne manøvrerer på vores hjemmeside, og vil derudover kunne vise os, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Hvis du ønsker det, kan din browser indstilles således, at du ikke modtager cookies. Slår du cookies-funktionen fra, medfører det, at hjemmesiden forhindres i at fungere optimalt. Du vil således måske ikke være i stand til at opnå den fulde brug af alle denne hjemmesides funktioner og informationen herpå. Du kan læse mere omkring Cookies her

Click-through URL´s
I dele af vores elektroniske kundekorrespondance anvender vi en metode, der hedder click-through URL´s. Når du klikker på en af disse click-through URL´s, føres du igennem vores system, før du ankommer til den hjemmeside, som er din endelige destination. Click-through URL´s kan eksempelvis være forbundet med en pop-up menu. Eniig anvender click-through URL´s til at fastslå omfanget af brugernes interesser i de forskellige dele af vores hjemmeside, og til at måle, hvor effektiv vores hjemmeside er. Vi deler ikke disse data med andre, og vi sammenholder ikke click-throughs med bestemte, personhenførbare e-mailadresser.

Den information, du selv afgiver til os
Du vil blive bedt om at udfylde og afsende en elektronisk formular eller lignende, hvis du

  • køber produkter eller tjenesteydelser fra vores hjemmeside
  • registrerer dig med henblik på at opnå adgang til særlige dele af vores hjemmeside
  • orienterer os om din interesse for Eniigs produkter eller tjenesteydelser
  • bruger ”Kontakt os”- funktioner på vores hjemmeside

Udfyldelse af vores elektroniske registreringsblanketter, som er tilgængelig via hjemmesiden, forudsætter, at visse basale persondata indtastes, herunder kontaktdata (navn, adresse og telefonnummer) og evt. oplysning om betalingsmiddel, hvis der skal ske betaling for en ydelse. De pågældende data registreres, så din ordre kan effektueres. Der er herudover nogle valgfrie områder på vores hjemmeside, som du kan vælge at udfylde for at give os flere persondata, hvis du ønsker, at vi skal yde dig en bedre service, herunder fremsende markedsføringsmateriale. Hvis du har anmodet os om at sende dig information om Eniigs produkter eller tjenesteydelser, kan du når som helst frabede dig at modtage denne information for fremtiden. Meddelelse herom kan fremsendes til Eniig pr. e-mail, eller du kan forholde dig som beskrevet nedenfor under overskriften "Sletning/deaktivering."

Generelt om brug af persondata
Eniig anvender alene persondata for at

  • behandle en ordre, hvor elektronisk bestilling er mulig
  • registrere din interesse i et af vores produkter/tjenester
  • forbedre vores evne til at yde dig service, når du henvender dig til os, herunder når du anvender vores hjemmeside
  • kontakte dig, når du har accepteret at vi må kontakte dig eller anmodet os herom, og markedsføre vores produkter og tjenesteydelser

Når du bruger vores indkøbskurv eller Mine sider til at købe produkter eller tjenesteydelser via vores hjemmeside, hvor dette er muligt, anvender vi dine persondata til at behandle dine ordrer og til at sende dig e-mails herom. Hvis du afgiver kreditkortoplysninger, anvender vi denne information til at modtage betaling for dine ordrer. Når du køber et produkt eller en tjenesteydelse via vores hjemmeside, beskyttes dine kreditkortoplysninger af SSL-krypteringsteknologi. Hvis du ønsker at foretage indkøb uden at afgive kreditkortoplysninger via vores hjemmeside, beder vi dig om at kontakte os telefonisk. De persondata, som vi modtager fra dig via vores hjemmeside, eller som du selv stiller til vores rådighed, vil som hovedregel blive opbevaret af Eniig. Dine persondata bliver alene anvendt af de medarbejdere, som har brug for persondataene for at kunne effektuere din ordre mv. Hvis du oplyser os om din e-mailadresse eller anden kontaktinformation, vil vi anmode om din tilladelse til, at vi kan anvende disse data til at sende dig markedsføringsmateriale. Ønsker du ikke at blive kontaktet af os, kan du afvise at modtage denne information. Eniig vil respektere et sådant ønske. Du er når som helst berettiget til at anmode om, at vi ophører med at fremsende dig markedsføringsmateriale. Dette kan ske blot ved at fremsende svar til den e-mailadresse, hvorfra du har modtaget materialet. Alle e-mails, som du modtager fra Eniig, vil indeholde oplysninger om, hvordan du kan afslå at modtage markedsføring i fremtiden.

Videregivelse af persondata
Eniig videregiver ikke dine persondata til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke hertil. Vi sælger således ikke dit navn eller din e-mailadresse til andre selskaber for at muliggøre, at disse selskaber kan fremsende markedsføringsmateriale til dig. Vi forbeholder os retten til at benytte dine persondata i andre selskaber i vores koncern uden dit udtrykkelige samtykke, såfremt sådan overdragelse er nødvendig for at opfylde aftalen. Eniig vil dog videregive de af dine persondata, som er nødvendige for, at tredjemand kan effektuere din ordre. Når du eksempelvis afgiver din ordre via vores hjemmeside, vil vi videregive de dele af dine persondata til tredjemand, som behandler din ordre. Er vi lovgivningsmæssigt forpligtet til at videregive persondata til tredjemand eller offentlig myndighed, vil vi også i disse tilfælde foretage videregivelse. Reklamer eller links til andre hjemmesider, som ligger på vores hjemmeside, indsamler muligvis persondata, hvis du klikker på dem eller følger de deri indeholdte instruktioner. Eniig har ingen kontrol over de persondata, som på denne vis måtte blive indsamlet frivilligt eller uden dit vidende i kraft af tredjemands reklamer eller hjemmesider. Vi opfordrer dig til at undersøge hvilken politik for behandling af persondata, der gælder for tredjemands reklamer og hjemmesider. Se nærmere nedenfor under "Links."

Sletning/deaktivering
Det er pt. ikke muligt at slette eller deaktivere persondata via vores hjemmeside. Vi vil imidlertid slette eller deaktivere, herunder fra vores mailingliste, såfremt du fremsætter anmodning herom til os via e-mail eller telefon.

Sikkerhed og kryptering
Selvom Eniig bestræber sig på at skabe et sikkert miljø for elektronisk aftaleindgåelse, kan Eniig ikke garantere absolut sikkerhed mod misbrug af persondata. Du accepterer således at løbe denne sikkerhedsrisiko, når du afgiver persondata til os via hjemmesiden. Vi opfordrer dig til at tage alle forholdsregler med henblik på at beskytte dine persondata, mens du er på internettet. Du bør som minimum jævnligt skifte password og i øvrigt anvende et password, som består af såvel bogstaver som tal samt anvende en sikker og opdateret browser.

Links
Vores hjemmesider indeholder links til andre hjemmesider. Eniig har ingen kontrol med indholdet på tredjemands hjemmesider og er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders persondatapolitik eller de persondata, de udtrykkeligt eller automatisk måtte indsamle. Den brug, du foretager af sådanne hjemmesider, er undergivet de pågældende tredjemænds betingelser og vilkår, herunder deres regler om persondata. Vi opfordrer dig til at læse disse.

Top