Få billigst strøm om natten

Pris på strøm

Prisen på strøm ændres i løbet af dagen på samme måde, som det kendes fra benzinpriser. Strømprisen fastlægges fra minut til minut på den store nordiske el-børs, Nord Pol Spot. Her bestemmes prisen dels af det aktuelle udbud og dels af den faktiske efterspørgsel, fordi alle el-udbydere sælger deres produkt på samme tid, imens forbruget svinger hen over døgnets timer. Det er derfor, der kan være mange penge at spare på at flytte sit elforbrug til perioder med mindre efterspørgsel og lavere pris. Og her gælder det selvfølgeligt, at jo større forbrug der flyttes, jo større besparelse kan I opnå.

Hvad er pris per kWh?

Det kan være svært at sige nøjagtigt, hvad prisen per kWh er, fordi prisen konstant ændres. Men et godt udgangspunkt er at regne med, at prisen per kWh er omkring 2.25 kr. Dog skal man være opmærksom på, at prisen på strøm dækker langt mere end bare jeres forbrug. Den største del af elregningen går således til det netselskab, som er ansvarlige for at levere strømmen igennem de kabler og ledninger, der forbinder jeres stikkontakter med elværket. Samtidig indkræver netselskabet alle de lovpligtige afgifter og skatter til Staten. Derfor går mod 70-80 % af den samlede elregning til netselskabet, imens de resterende 20-30 % betales til dit elselskab og dækker jeres faktiske forbrug. 

Spar penge og hjælp miljøet

Ved at flytte jeres elforbrug og udnytte muligheden for at bruge billigere strøm om natten, gavner I ikke kun jeres eget forbrug og sparer på elregningen. I hjælper samtidig miljøet ved at sikre mindre forurening.

I dag er energiselskaberne nødt til at forurene ekstra i dagtimer for at kunne følge med de perioder, hvor der er stor efterspørgsel. Hvis forbruget bliver fordelt mere jævnt ud over døgnet, vil det betyde mindre forurening, fordi forbruget bliver ensartet og kan dækkes med vedvarende energi. På den måde undgår energiselskaberne at skulle producere ekstra energi med kul eller gas, og de kan i stedet udnytte den vedvarende energi fra vandværker, vindmølleparker og solcelleanlæg. Derfor gavner det ikke kun jeres bundlinje at tænke over forbruget, men kan tænkes aktivt ind i virksomhedens miljøstrategi.

Top