ForeningsEl

Med ForeningsEl støtter du det, der står dig nært. Hver gang du bruger en kWh, giver vi 2 øre til din lokale klub eller forening.

 

 

 
kWhKilowatttimer
m2m2
kWhKilowatttimer

Støt det, der står dig nært

Hos Energinord vil vi gerne støtte de danske foreninger og klubber, der gør et stort stykke arbejde for børn, unge og voksne. Med ForeningsEl giver vi 2 øre til din lokale klub eller forening, hver gang du bruger en kWh. 200 husstandes med ForeningsEl giver foreningen mellem 16-20.000 kroner om året – endda uden at du betaler merpris.

KlimaEl er et tilvalgsprodukt, som består af ren energi produceret på 100 % vandkraft fra Norge. Den mængde strøm, du bruger på det norske vandkraftværk, trækkes fra den mængde, vi ellers ville have købt som almindelig strøm produceret på fossile brændstoffer.

 

undefined  100 % VANDKRAFT

undefined  KUN 4 ØRE INKL. MOMS MERE PR. KWH

 

FAQ

Ja. Der kan dog være tilfælde, hvor din eksisterende kontrakt skal udløbe, før du kan tegne en ny aftale.

Nej. Alle kan købe ForeningsEl. Det eneste krav er, at foreningen, du ønsker at støtte, har indgået en samarbejdsaftale med Energinord.

Ja. Alle el-leverandører opkræver et abonnement. Hos Energinord koster det kun 125 kroner om året og er blandt de billigste i Danmark. Uanset hvilket elprodukt du køber hos Energinord, skal der betales abonnement. Abonnementsprisen er altid den samme.

Nej. ForeningsEl er baseret på MarkedsPris. Uanset om du køber MarkedsPris eller ForeningsEl, er det samme pris. Det er Energinord, der betaler tilskuddet til den forening, du ønsker at støtte.

Alle elforbrugere modtager én regning fra deres netselskab og én regning fra deres el-leverandør, når de køber strøm. Netselskabet er forpligtet til at opkræve afgifter for staten, ligesom afgifter til drift af elnettet også opkræves af netselskabet, og dette kan desværre ikke ændres.

Det skyldes hovedsageligt, at der ikke er så mange elkabler, der forbinder Sjælland med Jylland/Fyn.

Aftagenummeret er et nummer, som er unikt for din elmåler. Aftagenummeret bruges, hvis du skal skifte leverandør, da det sikrer, at det er den korrekte kunde og adresse, der skifter el-leverandør. Du kan altid finde aftagenummeret på din elregning.

Din forening
kan også få gavn af
ForeningsEl

 

Tilmeld forening

Sådan skifter du

Vi hjælper
dig med at vælge

Kontakt os og hør mere om ForeningsEl

undefined

Ring 7015 1670

 

 

 

Top