Arkitektonisk og energiforbedrende renovering - med tilskud fra Eniig

Arkitektonisk og energiforbedrende renovering - med tilskud fra Eniig

tilskud til isolering

Da Søren og Anette Vinther sidste år opdagede et hul i deres tag, blev det startskuddet til en gennemgribende renovering af familiens lille husmandssted ved Løgstrup. En renovering der også energioptimerede huset og dermed resulterede i 8305 kr. i tilskud fra Eniig.

Søren og Anette Vinther bor i Løgstrup med deres to børn på et lille husmandssted fra 1911. For et års tid siden var huset i dårlig stand rent energimæssigt, og isolering var der ikke meget af. Det blev dog ændret, da der pludselig begyndte at dryppe vand ned i stuen sidste forår.

- Vi har egentlig tænkt på at renovere huset i mange år, men da vores gamle eternittag begyndte at lække, og vi egentlig aldrig har ment, at et eternittag var passende til vores hus, satte det gang i nogle overvejelser. Og så rullede det faktisk derfra, fortæller Søren Vinther, som er arkitekt til daglig.

Planlægningen tog fart, og Søren og Anette tegnede selv huset, mens de havde håndværkere til det meste af udførelsen. Huset havde ikke ret stor arkitektonisk værdi for familien, som det var, så de valgte at bryde med den eksisterende stil og gå i en helt anden retning.

- Vi fik lagt zinktag på huset og super-wood uden på murværket, hvilket resulterede i en miljørigtig facade og et helt andet udtryk til huset. Derudover efterisolerede vi både rør, tagkonstruktion og murværk og udskiftede de af vinduerne, vi endnu ikke havde udskiftet, siger han videre.

Tilskud, håndværkerfradrag og støtte fra kommunen

Undervejs i planlægningsprocessen forsøgte Søren og Anette Vinther at danne sig et overblik over støttemulighederne til projektet og kontaktede derfor Energiministeriet. I den forbindelse blev de ikke alene klar over, at de kunne få tilskud fra deres lokale energiselskab, men også at kommunen ydede tilskud, fordi familien bor i et landsbyområde.

- Vi er i forvejen kunde hos Eniig, så det var naturligt at søge tilskuddet hos dem, og så kunne vi selvfølgelig også gøre brug af håndværkerfradraget. Vi har brugt en del penge på projektet, og det har ikke kun været energirenovering, så tilskuddet dækkede kun en lille del af den samlede investering, men det var en kærkommen ekstra gulerod, der gik ind i det store sorte hul, kan man vel sige, slutter Søren Vinther.

Huset er tegnet af Anette og Søren Vinther og renoveret i samarbejde med:

  • Viborg Tømreren, Benny Christensen
  • Iglsø Blik
  • Skovby VVS
Top