Beregn din afkøling

Ved hjælp af energimåleren på dit varmeanlæg kan du selv beregne afkølingen.

De visninger, du skal bruge, er:

  • forbruget målt i MWh/kWh (megawatt-timer / kilowatt-timer)
  • forbruget målt i m³ (kubikmeter)

Forbrug af varmeenergi (MWh*) x 860
-------------------------------------- = Den gennemsnitlige afkøling (°C)
     Forbrug af fjernvarmevand (m³)

Eksempel 1. aflæsning 2. aflæsning
Forbrug af varmeenergi (MWh): 00100 00120
Forbrug af fjernvarmevand - transportbidrag (m3): 00900 01450
MWh-forbruget i perioden: 120 MWh - 100 MWh = 20 MWh
m3 forbruget i perioden: 1.450 m3 - 900 m3 = 550 m3
Beregning: (20x860)/550 = 31 °C


I ovenstående eksempel er den gennemsnitlige afkøling i perioden 31 °C.

*Måles forbruget i kWh, skal 860 i formlen ændres til 0,86. Måles forbruget i GJ (Gigajoule), skal 860 i formlen ændres til 239.

Top