Følg dit varmeforbrug

Det er meget vigtigt at følge udviklingen i el-, vand- og varmeforbruget i hjemmet.

Selv om et fjernvarmeanlæg normalt fungerer uden problemer, er det en god ide at følge med i forbruget. Ved et usædvanligt højt forbrug kan du for eksempel blive opmærksom på en defekt ventil eller en utæthed i systemet.

Dels er der en ren personlig økonomisk gevinst ved at spare på forbruget - dels er der en miljømæssig gevinst for os alle, hvis forbruget og derved produktionen af energi sættes ned. Kontroller dit forbrug ved hyppige aflæsninger.

Varmtvandsforbruget udgør normalt ca. 20% af det samlede forbrug og fordeler sig med ca. 1,7% pr. måned.


Top