Udnyt fjernvarmen

Fra varmeværket bliver der pumpet varmt fjernvarmevand ud til forbrugerne, når fjernvarmevandet sendes retur til varmeværket, er det betydeligt koldere, fordi forbrugerne har trukket varme ud af vandet til opvarmning af boligen og brugsvandet.

De fjernvarmenettet er et lukket rørsystem, bliver vandet på varmeværket igen varmet op og pumpet ud til forbrugerne. For at udnytte energien i fjernvarmevandet optimalt, skal der trækkes mest mulig varme ud af vandet, inden det sendes retur.

Din årsafkøling fremgår af din årsopgørelse – jo højere afkøling jo bedre har du udnyttet energien i fjernvarmevandet.  

Du betaler et transportbidrag pr. m3, der passerer din fjernvarmemåler, så jo bedre du afkøler vandet, dets billigere er din varmeregning. Samtidig har en lav returtemperatur en positiv indvirkning på varmetabet på det ledningsnet, der ligger ude i jorden.

Top