Fjernvarme - grøn og billig opvarmning

Fjernvarme er en grøn og billig opvarmningsform. Cirka 90 % af varmen i Herning produceres på biomasse, og det er kun i forbindelse med havari på Herningværket og i absolutte spidsbelastningsperioder, at der produceres på fossile brændstoffer, som så primært er naturgas.

Vi oplever en stigende interesse for at få boligen opvarmet med fjernvarme. For femte år i træk stiger antallet af nye tilslutninger.

- Antallet af nye tilslutninger er de seneste fire år steget med 15-20 % om året. I 2016 lavede vi 143 nye tilslutninger, og samme antal nåede vi i år allerede inden den 1. september. Hvis udviklingen fortsætter som forventet, så runder vi 200 nye tilslutninger i 2017. Det vil være en fordobling i forhold til 2014, fortæller Erling Klemmensen, som er chef for Eniig Varme.

Kunderne vælger at få fjernvarme, fordi det er nemt både at blive og være fjernvarmekunde, og samtidig er det vigtigt, når kunderne vælger fjernvarme, at den er grøn. 

- Vi oplever, at fjernvarme i højere grad end tidligere bliver foretrukket, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform der skal installeres i nybyggerier, og her er fjernvarme det naturlige valg. Kunderne er meget bevidste om at vælge en grønnere profil, og det kan fjernvarmen tilbyde til en fornuftig pris sammenlignet med andre opvarmningsformer, forklarer Erling Klemmensen.

Vi arbejder hele tiden på at være mere effektive

De mange nye tilslutninger betyder øget investering i fjernvarmenet i nye områder.

- I Eniig Varme investerer vi årligt mellem 35 og 40 millioner kroner i fjernvarmen i Herning, og senest har vi lavet en aftale med DONG om at investere et trecifret millionbeløb i et såkaldt røggaskondenseringsanlæg. Det betyder, at varmen kan produceres endnu mere effektivt. Vi arbejder hele tiden på, at det skal være attraktivt at være kunde hos Eniig Varme, for vi tror på, at kunderne i fremtiden i endnu højere grad vil foretrække fjernvarme som opvarmningsform, slutter Erling Klemmensen.
Top