Tilslutningsbidrag

Hvis kommunen i sin varmeplanlægning har besluttet, at det er fjernvarme, der skal udbydes som varmeform i et nybyggerområde, så findes der 3 tilslutningsbidrag, som du skal være opmærksom på.

De 3 tilslutningsbidrag er byggemodningsbidrag, investeringsbidrag og stikledningsbidrag. Du kan finde forklaringerne på de 3 tilslutningsbidrag samt priserne på investeringsbidrag og stikledningsbidrag på denne side.

Byggemodningsbidrag

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør fjernvarmeværkets faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Byggemodningsbidrag betales af udstykker inden etablering af hovedledninger i området. Læs mere her på vores erhvervsside

Top