Fjernvarme - Vi forsyner Herning og omegn med fjernvarme | Eniig

Renovering af fjernvarmen Nygårdsparken og Søndertorp

Vi renoverer fjernvarme hovedledningerne i området. Dette sker for at nedbringe varmetabet og sikre forsat høj forsyningssikkerhed.

De nuværende hovedledninger er udført i betonkanaler med stålrør med en tynd isolering. Disse kanaler udskiftes til en mere tidssvarende løsning med præisolerede rør.

Arbejdet med optagning af eksisterende kanaler vil medføre lidt trafikale gener, samt opgravning på din matrikel omkring din stikledning.

Vi håber på din forståelse, og vi reetablerer selvfølgeligt området efter endt arbejde. 

På denne side kan du finde gældende tidsplan, så du kan se, hvornår vi graver på din gade.

Under hele projektet vil der forekomme en række nødvendige afbrydelser af varmen og derved det varme vand. Du kan tilmelde dig vores sms-service samt se alle driftsinformationer her.

Hvad skal du gøre?

På tidsplanen kan du se, hvornår vi graver på din vej samt se i hvilken side, vores hovedledninger ligger. Såfremt du har hæk i denne side, bedes du sikre, at hækken er beskåret, således den ikke er udenfor skel – se Herning kommunes vejledning her.

Top