Tilmeld din bolig til fjernvarme

fjernvarme-nybygger-forlaenget-himmel.jpg

Findes der fjernvarme i det område, du bor i eller planlægger at bygge i, kan du let blive tilmeldt fjernvarmen - du skal blot kontakte din VVS-installatør, som vil være behjælpelig med planlægningen.

Er du i tvivl, om der er fjernvarme i dit område, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre om dine muligheder.

Det er vigtigt, at VVS-installatøren så tidligt som muligt, og gerne inden byggeriet eller renoveringen opstartes, har anmeldt installationen til os.

Det du skal vide om tilmelding til fjernvarme:

  • Tilmelding til fjernvarme skal fremsendes af en VVS-installatør
  • Sammen med tilmeldingen skal installatøren fremsende en plantegning, som viser, hvor fjernvarmen ønskes placeret, samt en oversigtsplan, som viser husets placering på grunden 
  • Når vi har behandlet sagen, indtegner vores installationsafdeling i hvilken retning stikledningen skal føres ud af bygningen for at have den korteste vej til den hovedledning, som den skal tilkobles
  • Sammen med godkendelsen fremsender vi et sagsnr., som installatøren skal benytte for at få udleveret en indføringsbøjning som indstøbes i terrændækket
  • Når byggeriet er klar til at blive tilkoblet, aftaler installatøren en dag for tilslutning. På den aftalte dag nedgraver vores entreprenør stikledningen
  • Når VVS-installatøren er klar med installationen, og elektrikeren har sørget for strømforsyning til måleren, tilkobler vi måleren, og installationen er klar til brug

Det er VVS installatøren, der har ansvaret for, at indføringsbøjningen sidder placeret i henhold til fremsendte skitse og krav i leveringsbestemmelser.

Top