Logning af din færden

Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet bliver logget af Eniig. Logningen er et retsmæssigt krav, der er pålagt Eniig af myndighederne.

Vi benytter på ingen måde loggen aktivt, men skal kunne videregive loggen, hvis vi bliver kontaktet af myndighederne omkring ulovlig færden på internettet.

Eksempler på ulovlig "færden"

  • Ulovlig download af film, musik programmer etc.
  • Børneporno
  • Brud på terrorlovgivning

Loggen er kun tilgængelige for enkelte betroede medarbejdere hos Eniig. Medarbejderne har absolut tavshedspligt og må kun videregive log-oplysningerne, såfremt der foreligger en henvendelse fra myndighederne. Adgangen til logsystemet kræver en speciel godkendelse og er ikke umiddelbart personhenførbar. Se evt. under Vilkår og bestemmelser for yderligere information.

Log-oplysningerne indeholder følgende information:

  • Tidspunkt
  • Kunde nr.
    Kunde IP-adresse
  • Besøgt internetadresse
  • Protokol
  • Port nr.

Top