Rabat på din varmeregning

Din fjernvarmefaktura for 4. kvartal 2018 samt de 4 kvartaler i 2019 vil indeholde en rabat svarende til arealbidraget (m2). Rabatten vil fremgå på en separat linje på din faktura. Linjen vedrørende arealbidraget kaldes enten "Fjernvarme bolig m2-betaling", "Fjernvarme erhverv m2-betaling" eller "Fjernvarme kælder m2-betaling".
Eniig Fjernvarme rabat arealbidrag

Arealbidraget betales en gang pr. år for det antal m2, ejendommen er på. Arealbidraget opdeles ligesom resten af varmefakturaen, så du betaler en andel af beløbet pr. aconto rate. Andelen udregnes efter det antal dage, der er i det pågældende kvartal, således at de 4 aconto rater på et år giver ejendommens antal m2. Dog betaler man kun 25% af arealet, når det drejer sig om kælder, men disse er stadig fordelt ud på de 4 aconto rater.

For en standardhusstand svarende til et hus på 130 m2 vil det betyde, at man får ca. 500 kr. tilbage pr. kvartal, og dermed sparer man ialt ca. 2.500 kr. 

 Rabat svarende til et hus på 130 m2
4. kvartal 2018 1. kvartal 2019 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 4. kvartal 2019 I alt
ca. 500 kr. ca. 500 kr. ca. 500 kr. ca. 500 kr. ca. 500 kr. ca. 2.500 kr


Fjernvarmefakturaerne betales i aconto rater 4 gange om året: 1. marts, 1. maj, 1. september og 1. november.

Fakturaen, der skal betales 1. marts, indeholder både årsopgørelsen fra det forrige år samt den første aconto rate for det nye år.
Top