Om Eniig - Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord - Nu er vi: Eniig

Er du ledig?

Er du ledig og skal i gang med en arbejdsprøvning eller et kortere praktikforløb, kan vi  måske tilbyde dig mulighed herfor.

Hos Eniig har vi plads og rum – og stræber efter at skabe muligheder for alle. Vi tager vores sociale ansvar alvorligt og vil gerne være en aktiv medspiller i forhold til at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har rigtig gode erfaringer med at sådanne forløb lønner sig – både for os og for dig. Og er der grobund for et videre samarbejde, kan det muligvis også føre en jobmulighed med sig.

Arbejdsprøvning

Arbejdsprøvning er relevant, hvis du ikke længere er i stand til at varetage dine arbejdsopgaver, for eksempel af helbredsmæssige årsager. På baggrund af blandt andet arbejdsprøvningen kan du sammen med kommunen finde frem til, hvilken indsats der kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet - enten på almindelige vilkår eller i et fleksjob.

Kommer du i arbejdsprøvning hos os hjælper vi dig gerne med at afklare din egen arbejdsevne og dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.

Praktikplads

Som ledig kan du komme i virksomhedspraktik hos os. Virksomhedspraktikken varer oftest fra to til fire uger. Her vil du få mulighed for at prøve dig selv af rent fagligt og også mulighed for at skabe nye kontakter indenfor arbejdsmarkedet. Praktikken kan, hvis de rette omstændigheder er til stede, være et springbræt til en almindelig ansættelse eller en ansættelse med løntilskud. Uanset udfaldet er det vores ambition at hjælpe med til, at du som ledig kan komme hurtigere i job.

 

Top