Ansættelsesproces

I vores ansættelse af nye medarbejdere er det vigtigt for os at være åbne, ambitiøse og ordentlige – med respekt for den enkelte kandidat. Du kan derfor forvente at blive mødt med en professionel tilgang og ikke mindst en nysgerrighed på, hvem du er – både fagligt og personligt. Dette skal alt sammen være med til at sikre, at du får det rette job, der matcher dine forventninger og kvalifikationer.

Udvælgelsesprocessen

Når du har sendt din ansøgning til os vil den blive behandlet af én den ansættende leder. Lederen screener din ansøgning i forhold til at sikre et match mellem din profil og dine kompetencer - og det job, som du har søgt.

Er du blandt de ansøgere, der udvælges til en første samtale, vil du blive kontaktet enten pr. telefon eller via mail. Er du ikke blandt kandidaterne til første samtale, modtager du allerede her en mail med besked om, at vi har valgt at gå videre med andre kandidater.

Samtalerne

Hvis den ansættende leder vurderer, at din ansøgning er relevant for jobbet, vil du blive indkaldt til en samtale. Her vil du møde den ansættende leder og ofte en HR-partner. Under samtalen vil det primære fokus være dine faglige kompetencer, ligesom vi uddyber stillingen yderligere. Ved samtalen vil du have rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Er du efter den første samtale ikke længere blandt kandidaterne til jobbet vil du få en personlig tilbagemelding fra den leder, som du har været til samtale hos. Her vil du naturligvis også have mulighed for at stille spørgsmål om beslutningen.

Er du fortsat blandt kandidaterne vil du som oftest blive indkaldt til en mere uddybende anden samtale. Her vil fokus være på dine personlige kompetencer og deres betydning for den måde, som du vil udføre det pågældende job på. Derudover vil vi naturligvis også gå mere i dybden med dine faglige kompetencer.

I forbindelse med samtalen vil du som oftest blive inviteret til at udfylde en personlighedsprofil, som vil danne grundlag for vores samtale. Der er vigtigt at understrege, at profilen blot er et redskab til at igangsætte en dialog omkring dig og din arbejdsstil. Der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Beslutning

Med baggrund i samtalerne beslutter den enkelte leder hvilken kandidat, der tilbydes jobbet. Hvis vi beslutter ikke at ansætte dig, vil du modtage et afslag via telefon. Vi prioriterer, at du får direkte besked pr. telefon af den leder, som du har været til samtale ved. Det gør vi for at sikre, at du får mulighed for at stille spørgsmål til forløbet og udvælgelsen.

Vi vil dog gerne have lov at overveje dig til andre ledige stillinger. Når du har indsendt en ansøgning, vil din profil være til rådighed for vores HR partnere i op til seks måneder.

Vi vil dog fortsat opfordre dig til at søge igen, hvis du efterfølgende finder en interessant stilling hos os.

Top