14. december 2018

Ekstraordinært lav varmeregning i Herning i 2019

Fjernvarmekunderne i Herning kan se frem til en markant lavere varmeregning i 2019, da alle kunder hos Eniig Varme får en ekstraordinær samlet rabat i 2019, svarende til ca. 2.000 kr. for et standard hus på 130 m2. Det er essensen af det nyligt fastlagte budget for 2019.

Baggrunden for rabatten er, at Eniig Varme på forbrugernes vegne førte en sag om en efter vores opfattelse fejlagtig skatteopkrævning på 70 millioner kroner. Vi vandt sagen, og det betyder, at beløbet bliver betalt tilbage til varmekunderne. Helt konkret betyder det, at den enkelte varmekunde i 2019 får en rabat svarende til det samlede arealbidrag for 2019. For et standard hus på 130 m2 betyder det en besparelse på ca. 2.000 kr. i 2019. Tilbagebetalingen er faktisk allerede startet, da der også gives en rabat på arealbidraget i 4. kvartal 2018.

Som en konsekvens af den nye varmeaftale med Ørsted, som blev underskrevet i april 2017, er byggeriet af røggaskøling på Herningværket i fuld gang og idriftsættes efter planen medio 2019, samtidig med at den nye varmeaftale træder i kraft. Med idriftsættelse af røggaskøling vil Herningværket kunne levere den samme mængde varme i Herning, Ikast og Sunds som i dag, men med et brændselsforbrug, der er ca. 20 % lavere. Altså en mere effektiv udnyttelse af brændslet og med væsentlig mindre sårbarhed over for prisstigninger på brændsel.

Det er også vigtigt at fremhæve, at den netop vedtagne lov, der fjerner tilskuddet til el produceret på biomasse, ikke får betydning for fjernvarmekunderne i Herning, da vi har sikret os i varmeaftalen med Ørsted.

- Den nye 15-årige varmeaftale med Ørsted giver ro langt ud i fremtiden. Positivt for varmekunderne både i forhold til pris og bæredygtighed, forklarer Hans Okholm, som er bestyrelsesformand i Eniig Varme.

- Det er vigtigt for kundernes valg af varmekilde, at fjernvarmen er miljømæssigt bæredygtig og prismæssigt attraktiv. Det er fjernvarmen i Herning, hvor mere end 90 % af varmen produceres på biomasse og den årlige pris i 2019 for fjernvarme til et standardhus på 130 m2 er på ca. 9.500 kr. Bor du i et nyt hus på 130 m2 som er isoleret efter gældende bygningsreglement, vil den årlige pris for fjernvarme være mindre end 8.000 kr., forklarer Hans Okholm.

- Vi har også i 2018 haft et rekordstort antal nye tilslutninger. For femte år i træk oplever vi, at antallet af nye tilslutninger stiger, og vi oplever at fjernvarme er et klart førstevalg, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform, der skal installeres i nybyggerier. At vi for femte år i træk ser en stigning i antallet af nye tilslutninger ser vi som et klart tegn på at fjernvarmen i Herning er et attraktivt produkt med høj grad af komfort sammenlignet med andre opvarmningsformer, slutter Hans Okholm.

Yderligere information
Erling V. Klemmensen, varmechef i Eniig, tlf.: 2032 5440

Kontakt
Andre nyheder
Top