8. februar 2017

Endnu et nyt EU-projekt skal demonstreres på Fur

Fur er endnu en gang en del af et EU-støttet udviklingsprojekt

En fortsat udbygning af den vedvarende energi i det danske energisystem er et væsentligt element i den danske klimastrategi. Vedvarende energikilder som sol og vind giver udfordringer i forhold til at balancere produktion og forbrug, men også varmepumper, batterier og elektriske køretøjer udfordrer en effektiv, stabil drift af el-nettet. Batterilagringssystemer - Energy Storage Systems (ESS) - kan være den værdifulde løsning på disse udfordringer.

Eniig har netop påbegyndt et stort projekt under EU-programmet Horizon 2020, hvor der er fokus på denne problemstilling. Projektet hedder Storage4Grid (S4G) og har som målsætning at give forsyningsselskaber og slutbrugere nye værktøjer til optimal planlægning, anvendelse og evaluering af batteriteknologier i elnettet. S4G designer nye styringsmodeller og grænseflader bygget på eksisterende standarder, som er egnede til at understøtte skalerbar og omkostningseffektiv koordinering af batterilagringssystemer.

Tre europæiske batteriscenarier
S4G kan, ved hjælp af en algoritme, beregne hvor i el-nettet det vil være mest optimalt at placere stationære batterier, samt hvor det er mest hensigtsmæssigt at placere store ladestationer til el-biler.

S4G-projektet undersøger 3 scenarier, som har hvert sit demonstrationssted:

  • Et scenarie for avanceret batterilagring på andelsbasis, som udnytter en Energy Router og DC bus vil blive udviklet og demonstreret i laboratoriefaciliteter i Bukarest i Rumænien
  • Et scenarie skal fokusere på brugen af batterilagre til understøttelse af store installationer af elbil-ladestationer. Dette scenarie vil blive demonstreret i et ”levende” laboratorium i Bolzano i Italien.
  • Det tredje scenarie handler om batterikoordination og fokuserer på, hvor i elnettet det vil være mest optimalt at placere batterier i forhold til den lokale produktion og forbrug. Dette vil blive udviklet og demonstreret på Fur i Danmark.

Det sidste scenarie involverer fem husstande på Fur, som allerede har batterier installeret. Boligerne er af forskellig størrelse med solcelleanlæg varierende fra 5-12 kW. Der vil blive installeret nyt udstyr, så der kan koordineres mellem husets batteritilstand og behov i det lokale elnet.

Der vil blive udviklet et interface, som energiselskabet (Eniig) kan styre og kontrollere batterierne fra. Desuden vil man studere nye modeller for, hvor det kan være mest optimalt at placere større batterier, og man vil belyse, hvordan forretningsmodellen kan se ud for henholdsvis forsyningsselskabet og husstanden.

Batterilagring er en kendt teknologi på Fur
Boligerne på Fur har tidligere været med i demonstrationsprojektet GreenCom, som viste hvordan fremtidens el-net kunne fungere med store andele af varmepumper og solceller installeret. Formålet i dette projekt var at reducere max-belastningen i døgnet og undersøge adfærd og mulige forretningsmodeller, når energiselskabet havde behov for at afbryde anlæg i kortere eller længere perioder.

Kombinationen batterier/solcelleanlæg gav mulighed for at studere, hvordan forbrugsprofilerne udviklede sig og i hvor høj grad det var muligt at bruge den egenproducerede energi. I dag styres batterierne således autonomt efter hvornår solcelle anlægget producerer strøm og hvordan forbruget er I boligen – og helt uafhængig af behov i el-nettet.

EU og Innovation Fur
Storage4Grid er således en fortsættelse af EU-projektet Greencom og en del af Innovation Fur, som er et udviklings- og forskningssamarbejde mellem Fur, Skive Kommune og Eniig (tidligere EnergiMidt).

For yderligere information
Kontakt Gitte Wad Thybo, projektleder hos Eniig, tlf. 4027 8985



Eniig! Fælles om fremtiden

Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord. Nu er vi Eniig. 

Eniig er Danmarks nye energikoncern og er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste. 

Eniig koncernen har 950 ansatte, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

 

Kontakt
Andre nyheder
Top