4. november 2016

Energi,- Forsynings- og Klimaministeren: Vi skal have mange flere solceller i fremtiden

Ministeren på virksomhedsbesøg hos Racell. Her fra venstre formand for Dansk Solcelleforening og erhvervschef ved Eniig Flemming Kristensen, CEO hos Racell Yakov Safir og Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt

Danmark skal i fremtiden være førende inden for vedvarende energi. Hvis solcellerne skal spille en rolle i denne sammenhæng, så kræver det politisk vilje til at etablere en national køreplan for solceller og bedre rammebetingelser for branchen.

Dansk Solcelleforening og TEKNIQ satte fredag den 4. november politisk fokus på solcellerne på konferencen ”Sæt solcellerne fri”. Repræsentanter for industrien, folketingspolitikere og forskere tog temperaturen på den aktuelle energipolitik og diskuterede kravene til en langsigtet og mere stabil politik på området. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt gav som hovedtaler sit bud på solcellernes rolle i den grønne omstilling:

- Solceller skal selvfølgelig spille en rolle i Danmarks klima- og energipolitik. De 800 MW solceller vi har i dag skal gerne blive til mange flere i fremtiden. Jeg forstår godt, at pludselige politiske indgreb har givet anledning til bekymringer i branchen. Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi understøtter udviklingen på den rigtige måde. Det skal i højere grad end i dag være markedet og ikke håndholdte støtteordninger fra Christiansborg, der driver udviklingen.

Et kæmpe udviklingspotentiale
Solceller er en teknologi i rivende udvikling og med stort potentiale, som gennem de seneste års prisfald på solceller er blevet konkurrencedygtig på verdens el-marked. Den teknologiske udvikling går stærkt og der opstår hele tiden nye muligheder. Men de danske politikeres tøven skaber usikkerhed for branchen.

- Den nuværende solcellelovgivning er baseret på politiske lappeløsninger siden 2012. Solcellebranchen har brug for, at rammerne for solenergi bliver stabile og gentænkes som en reel del af den danske energiforsyning. Dansk Solcelleforening ønsker, at der udarbejdes en langsigtet national køreplan for solenergi, hvor VE-teknologier ligestilles, så konkurrencen i energimarkedet kan udvikle sig frit. Derfor er vi også tilfredse med, at ministeren i dag var så klar i sin tale om solcellers rolle i Danmarks fremtidige klima- og energipolitik, udtaler Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening og erhvervschef ved Eniig.

De fleste forstår ikke reglerne
Dansk Solcelleforening har i oktober 2016 gennemført en medlemsundersøgelse om markedet for solceller. Undersøgelsen viser, at reglerne for solceller er så knudrede, at de har alvorlige konsekvenser for branchen. 63 % af de adspurgte vurderer, at reglerne på solcelleområdet er meget vanskelige at forstå for solcellekunderne, og hele 52 % er utilfredse med sagsbehandlingstiden hos Energinet.dk.

- Lange sagsbehandlingstider og bureaukratiske regler skræmmer kunderne. De regler, som er blevet vedtaget hen ad vejen er det ganske få, som forstår, og det fører til øgede omkostninger og tab af ordrer. Det udhuler branchen, siger Flemming Kristensen.

Sol kan bidrage med meget mere
Dansk Solcelleforening anslår, at solceller med dagens energi- og lagerteknikker vil kunne bidrage med 10 % af det samlede elforbrug i 2025 i Danmark, men det kræver, at rammebetingelserne for solcellemarkedet gøres stabile og transparente for investorer, producenter og den enkelte dansker. Tiderne med forskellige tilskudsmodeller skal afløses af klare, ensartede retningslinjer.

- Prisen på strøm fra solceller falder. Allerede i dag er solcellerne i mange tilfælde konkurrencedygtige med strømmen fra vindmøller, hvis man bygger store solcelleanlæg. Derfor skal vi ligestille de vedvarende energiformer. Det vil være en rigtig god idé, hvis samfundet køber solcellestrøm til samme pris, som det i dag giver for strømmen fra vindmøllerne. Det giver ingen økonomisk mening at staten giver DONG penge for at producere grøn strøm ved Anholt, når man ikke hjælper familien Jensen og de virksomheder, som leverer strøm fra deres solcelleanlæg med en tilsvarende støtte for hver kilowatttime, pointerer Niels Jørgen Hansen, adm. direktør for TEKNIQ Installatørernes Organisation, som repræsenterer 2.800 virksomheder bl.a. inden for solcelleinstallation.

En særdeles konkurrencedygtig teknologi
Ifølge TEKNIQ er udviklingen i dansk solcelleteknologi med i det globale førerfelt og solceller er allerede i dag helt i top blandt de mest konkurrencedygtige kilder til grøn strøm i Danmark. I de kommende år falder priserne endnu mere, og der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at anvende solcelleenergi. Det er derfor oplagt, at politikerne fremadrettet bør fokusere på at skabe solide markedsvilkår og en egentlig køreplan for solcelleenergimarkedet i Danmark.

- Der er brug for en sammenhængende energipolitik, der går på tværs af teknologierne. Med den kan vi få meget mere grøn energi for de samme penge, slutter Niels Jørgen Hansen.

Solenergi udgjorde i 2015 ifølge Energistyrelsen kun 1,8 % af det samlede danske elforbrug. Ifølge Dansk Solcelleforening og TEKNIQ er det alt for lidt, hvis den grønne omstilling skal lykkes.

 

Kontaktinfo:
Flemming Kristensen, formand Dansk Solcelleforening og erhvervschef ved Eniig, tlf. 2086 9638
Niels Jørgen Hansen, adm. direktør TEKNIQ, tlf. 4074 4360


 

Eniig! Fælles om fremtiden

Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord. Nu er vi Eniig. 

Eniig er Danmarks nye energikoncern og er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste. 

Eniig koncernen har 950 ansatte, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Kontakt
Andre nyheder
Top