18. december 2017

Eniig investerer trecifret millionbeløb i grønnere varme i Herning

Foto af Herningværket udlånt af Ørsted

I april 2017 indgik Eniig Varme sammen med Energi Ikast Varme og Sunds Vand- og Varmeværk en ny 15-årig aftale med Ørsted (tidligere DONG Energy) om levering af fjernvarme fra Herningværket.

Det var en betingelse for indgåelse af aftalen, at der blev etableret et anlæg til røggaskøling på Herningværket. Ved etablering af røggaskøling kan der trækkes endnu mere energi ud af træflisen, som er det primære brændsel.

Siden underskrivelsen af den nye varmeaftale har der været arbejdet med planlægning af anlægget til røggaskøling, og den endelige beslutning om investeringen blev truffet i starten af december. Beslutningen betyder, at Eniig Varme investerer ca. 125 millioner i at sikre grøn fjernvarme til fornuftig pris fremadrettet.

Når det nye anlæg er etableret vil Herningværket kunne levere den samme mængde varme i Herning, Ikast og Sunds med et brændselsforbrug, der er ca. 20 % lavere end i dag. Altså en mere effektiv udnyttelse og med væsentlig mindre sårbarhed over for prisstigninger på brændsel. Positivt for varmekunderne både i forhold til pris og bæredygtighed.

Det er et vigtigt incitament for kundernes valg af fremtidig varmekilde, at varmeproduktionen er miljømæssigt bæredygtig - og det er fjernvarmen i Herning, hvor mere end 90 % af varmen produceres på biomasse. Kun i forbindelse med havari på Herningværket og i absolutte spidsbelastningsperioder produceres varmen på fossile brændsler, som så primært er naturgas, forklarer Erling V. Klemmensen, som er varmechef i Eniig Varme.

Parallelt med investering i røggaskøling investerer Eniig Varme hvert år 35-40 mio. kr. i vedligehold og fremtidssikring af varmeforsyningen for at kunne garantere, at selskabet drives effektivt og omkostningsbevidst til gavn for kunder og andelshavere.

Selve byggeriet påbegyndes til foråret og anlægget forventes at stå produktionsklar medio 2019.

Vi går en spændende tid i møde, og jeg er overbevist om, at det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt at være fjernvarmekunde i Herning. Vi oplever, at fjernvarme i højere grad end tidligere bliver foretrukket, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform der skal installeres i nybyggerier, og her er fjernvarme det naturlige valg. Kunderne er meget bevidste om at vælge en grønnere profil, og det kan fjernvarmen tilbyde til en fornuftig pris sammenlignet med andre opvarmningsformer, slutter Erling V. Klemmensen.


Kontakt
Andre nyheder
Top