29. december 2017

Eniig køber Nibe Elforsyning

Eniig og Nibe Elforsyning har indgået en aftale om, at Eniig køber Nibe Elforsynings elnet og elhandelskunder. Aftalen er blevet endelig godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i Nibe Elforsyning den 29. december 2017.

Myndighedernes stigende krav til effektiv netdrift gør det stadigt sværere at drive en sund elforsyning. Specielt de mindre elselskaber har vanskeligt ved at leve op til alle de krav, der stilles på bagkant af Engrosmodellens indførelse i 2016, i forhold til benchmarking af selskaberne og de stadig stigende myndighedskrav.

Det har også været tilfældet hos nordjyske Nibe Elforsyning. Beliggende midt i Eniigs forsyningsområde har Nibe Elforsyning indtil nu drevet net- og elhandelsaktiviteter gennem samarbejder med Aars Elforsyning Entreprise A/S og VERDO. Et stigende administrativt pres har imidlertid ført til en erkendelse af, at rentabiliteten ikke længere er fornuftig, hvorfor man i Nibe besluttede at tage dialogen om fremtiden med Eniig.

- Hensynet til kunderne har været en væsentlig årsag til, at vi tog kontakt til Eniig, forklarer bestyrelsesformand i Nibe Elforsyning, Frederik Vedel Møller.

- Det har været nærliggende at lede efter en løsning, som varetager vores andelshaveres interesser bedst muligt. Med alle de restriktioner, som Energitilsynet til stadighed pålægger elselskaberne, er det vanskeligt at drive en rentabel elforsyning. Derfor tog vi kontakt til Eniig, og vi blev hurtigt enige om, at et samarbejde giver rigtig god mening. I særdeleshed for vores kunder, understreger bestyrelsesformanden.

Aftalen mellem Eniig og Nibe Elforsyning omfatter både net- og elhandelsaktiviteter. Nibe Elforsynings 2.400 andelshavere optages som andelshavere i Eniig a.m.b.a. Elnetaktiviteterne overtages af N1 A/S (Eniigs netselskab), og Eniig Energi A/S (Eniigs elhandelsselskab) overtager de omkring 2.200 elhandelskunder.

- Købet af Nibe Elforsyning skal ses som en naturlig del af den fortsatte konsolidering i branchen og med Nibe Elforsynings geografiske placering ligeledes som en naturlig udvikling af vores samlede aktiviteter i N1. Vi glæder os til at byde vores nye andelshavere velkommen i Eniig, udtaler Jan Østergaard Jensen, som er direktør i N1, hvor Eniigs netaktiviteter hører hjemme.

I forbindelse med Eniigs overtagelse af Nibe Elforsyning oprettes en almennyttig fond på 4,3 millioner kroner, som skal yde støtte til aktiviteter i Nibes lokalområde.

- I de senere år har vi oplevet en lang række fusioner i forsyningssektoren. Eniig er selv resultatet af, at forudseende energiselskaber i flere omgange har valgt at gå sammen. At flere end 385.000 netkunder i vores forsyningsområde i dag har strøm i kontakten i 99,997 % af tiden og adgang til et effektivt drevet elnet skyldes, at energiselskaber gennem årtier har valgt at fusionere for at opnå stordriftsfordele. Det kommer elkunderne i Nibe også til at nyde godt af, slutter Jan Østergaard Jensen.

Aftalen mellem Eniig og Nibe Elforsyning får virkning fra den 1. januar 2018.


Kontakt
Andre nyheder
Top