11. maj 2017

Eniig leverer tilfredsstillende resultat i 2016

I et år hvor fusionen mellem EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning i høj grad har sat sit præg på de sidste seks måneder af 2016-regnskabet, har Eniig opnået et tilfredsstillende resultat for året med en omsætning på 3,3 mia. kr. og et resultat efter skat på 81 mio. kr. I normaliserede tal udgør omsætningen 4 mia. kr. og resultat efter skat 86 mio. kr.

2016 har været et år i fusionens tegn for den nord- og midtjyske energikoncern. Fusionen mellem EnergiMidt og HEF Himmerlands Elforsyning blev endeligt godkendt i juni måned og i august blev Eniig præsenteret som nyt koncernnavn. Onsdag den 10. maj 2017 kunne Eniig a.m.b.a. så fremlægge det første årsregnskab for repræsentantskabet, og det var med et godkendt resultat på 81 mio. kr. efter skat.

Ifølge administrerende direktør Martin Romvig er det vigtigt at tage fusionsaktiviteterne med i beregningerne, når man kigger nærmere på årsregnskabet for 2016:

- Regnskabsmæssigt betyder fusionen, at vi i 2016 har et "12 + 6-regnskab". Koncernregnskabet for Eniig a.m.b.a. viser hele år 2016 for den tidligere EnergiMidt-koncern, men kun et halvt år for HEF-koncernen, og det giver selvfølgelig ikke et fyldestgørende billede af det samlede resultat for de to fusionerede koncerner, forklarer han.

Selskabet skelner derfor mellem rapporterede og normaliserede tal, hvor de normaliserede tal er et udtryk for et samlet resultat med omsætning og indtjening, som hvis de to koncerner havde været fusioneret hele 2016, altså inklusiv første halvår af 2016 i HEF-koncernen. Ser man på de normaliserede tal, har Eniig a.m.b.a. nået en omsætning på knap 4 mia. kr., et resultat før afskrivninger (EBITDA) på 823 mio. kr. og et resultat efter skat på 86 mio. kr. Desuden skal det bemærkes, at der i 2016 er afholdt fusionsomkostninger for omkring 40 mio. kr., hvilket naturligvis har påvirket resultatet.

- Uanset om vi ser på normaliserede eller rapporterede tal, så er konklusionen faktisk den samme. Eniig har klaret sig rigtig godt igennem 2016. Regnskabet viser et billede af en velkonsolideret virksomhed med en soliditetsgrad på over 50 procent - og det kan vi absolut være tilfredse med, slår Martin Romvig fast.

Synergierne er begyndt at blive høstet
Baggrunden for fusionen var blandt andet at sikre stordriftsfordele og styrke koncernens markedsposition samtidig med, at funktioner og forretningsområder bredt i koncernen skulle effektiviseres. Martin Romvig konstaterer, at dette i en vis udstrækning allerede er lykkedes i 2016.

- Vi forventer først at få fuld effekt af fusionsgevinsterne i 2018, men vi er kommet rigtig godt fra start. I vores fiberforretning har vi rundet 100.000 fiberkunder, og vi kommer ud af 2016 med et positivt resultat efter afskrivninger. Det er to vigtige milepæle, der betyder, at vi fortsat kan følge vores målsætning om at drive en sund fiberforretning for vores egen og ikke mindst vores andelshaveres skyld, fortæller Martin Romvig, og fortsætter:

- På elforsyningsområdet kan vi også allerede nu se starten på synergierne. Fra 1. januar 2017 var vi i stand til at reducere abonnementer og nettariffer med et årligt beløb på 59 mio. kr., og det kommer til at kunne mærkes på elregningen hos Eniigs andelshavere. Dermed kommer nogle af fusionens effektiviseringer og stordriftsfordele som en direkte konsekvens af fusionen allerede nu andelshaverne til gode, forklarer direktøren.

Fortsat fokus på den grønne omstilling
I forbindelse med repræsentantskabsmødet den 10. maj præsenterede Eniig også sin Strategi 2020 - Fuld Effekt . I de kommende år skal der holdes fokus på forretningen i et moderne, proaktivt og solidt andelsselskab. Et andelsselskab, der også fremover kan sikre en stabil og omkostningseffektiv energiforsyning samtidig med, at koncernen er med til at sætte dagsordenen i regionen inden for blandt andet den grønne omstilling. Og ifølge Martin Romvig er Eniig allerede godt i gang:

- Som andelsselskab har vi et ansvar for at løfte vores fælles andel af klimaudfordringerne og arbejde for en bæredygtig energiforsyning og energianvendelse i regionen. Eniig bidrager i dag med en produktion på 300 mio. kWh pr. år svarende til 75.000 husstandes årlige elforbrug, og i 2016 udvidede vi porteføljen med 27 MW og forventer også at fortsætte ad den vej fremadrettet, fortæller Martin Romvig.

Et godt afsæt til fremtiden
Efter et vellykket repræsentantskabsmøde glæder bestyrelsesformand for Eniig a.m.b.a. Jan Skytte Pedersen sig over resultatet for årsregnskabet og er særdeles fortrøstningsfuld for fremtiden:

- Med fusionen har vi taget et rigtig godt afsæt, og selv om vi har brugt mange ressourcer på at fusionere, så har vi formået at fastholde momentum og fremdrift i forretningen. Vi har en stærk overbevisning om, at vi med fælles kræfter kan gøre en forskel for vores omgivende samfund. Det er bestemt et ansvar, som vi fortsat ønsker at tage, slutter Jan Skytte Pedersen.

For yderligere information:

Jan Skytte Pedersen, bestyrelsesformand i Eniig, tlf.: 2228 2588

Martin Romvig, administrerende direktør i Eniig, tlf.: 2121 9775


Kontakt
Andre nyheder
Top