11. oktober 2018

Eniig og SE på vej i stor fusion

Niels Duedahl, SE og Martin Romvig, Eniig, giver håndslag på den nye aftale

Bestyrelserne i de to energiselskaber Eniig og SE har indgået en aftale om at fusionere under navnet Norlys a.m.b.a. Udsigten til betydelige forretningsmæssige synergier og udviklingsmuligheder ligger til grund for beslutningen, som bestyrelserne i begge selskaber har tiltrådt enstemmigt.

Fusionen, der sker ligeværdigt mellem SE og Eniig, er i tråd med begge selskabers strategi om øget branchesamarbejde og konsolidering. Norlys a.m.b.a. bliver et solidt og markant energi- og teleselskab med ca. 709.000 andelshavere og ca. 2.500 medarbejdere.

Bestyrelsesformand i SE a.m.b.a., Jens Erik Platz, ser frem til at forene de to selskabers kræfter til gavn for både andelshavere, kunder og medarbejdere:

”Både inden for vores andelshaveraktiviteter og vores kommercielle aktiviteter opnår vi sammen den investeringskraft, der skal til for at sikre øget digitalisering og styrke grøn omstilling i Danmark. Det kræver blandt andet massive investeringer i de kommende år at ombygge det danske el-net til at være katalysator for grøn energi – et stort og vigtigt arbejde, vi som elselskaber har foran os, og som vi løfter bedst ved at slå kræfterne sammen.”

Bestyrelsesformand i Eniig, Jan Skytte Pedersen, supplerer:

”En fusion af vores selskaber vil give os en markant markedsposition inden for både energi- og teleområdet. Vores skala, lønsomhed og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og services. Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor, som er præget af markant konkurrence og hurtig udvikling. Ved fusionen skaber vi et signifikant modspil til de øvrige aktører på markedet,” udtaler Jan Skytte Pedersen. Formanden glæder sig blandt andet over, at de to parter som en del af fusionsaftalen vil sikre, at højhastighedsinternet er tilgængeligt for alle ejere ved udgangen af 2023.

Godkendes fusionen, vil Niels Duedahl (SE) blive administrerende direktør i Norlys a.m.b.a., og Martin Romvig (Eniig) bliver viceadministrerende direktør. Den nye bestyrelsesformand udpeges af SE, og næstformanden udpeges af Eniig. Som en del af fusionsaftalen får koncernen hovedsæde i Silkeborg. Aalborg bliver center for kommerciel energihandel, Esbjerg for elforsyningen samt Aarhus og Sønderborg for teleaktiviteter – det vil sige internet- og tv-forretningen. Selskabet vil fortsat have en række supporterende lokationer rundt omkring i landet.

Beslutningen om, hvorvidt de to andelsselskaber skal fusionere, bliver truffet af selskabernes repræsentantskaber på ekstraordinære møder den 5. november. Herefter skal konkurrencemyndighederne behandle fusionsanmodningen.

Fakta:

  • Norlys a.m.b.a. vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr., samlede aktiver på ca. 30 mia. kr., en driftsindtjening på ca. 1,9 mia. kr. samt en omsætning på ca. 8 mia. kr.
  • Selskabet vil samlet have 709.000 andelshavere samt mere end 1 million tv- og internetkunder.
  • SE og Eniig ejer betydelige infrastrukturer i Danmark. Elforsyningen dækker samlet 709.000 andelshavere (30 % af de danske husholdninger), og bredbåndsiden dækker mere end 1.000.000 husstande fordelt mellem fiber- og kabelanlæg (42 % af de danske husholdninger). De to selskaber dækker tilsammen mere end 40 % af den danske geografi.
  • Selskabet OpenNet, hvor Eniig og SE i forvejen samarbejder om at fremme åbningen af fibernettene i Danmark, vil fortsætte som uafhængigt selskab, der kan styrke konkurrencen og Danmarks digitalisering.

Kontakt

Eniig:
Jan Skytte Pedersen, formand for Eniig a.m.b.a.: jsp@herm.dk / 2228 2588
Martin Romvig, adm. direktør i Eniig: mro@eniig.dk / 2121 9775
Henrik Højlund, presseansvarlig i Eniig: hho@eniig.dk / 4178 0817

SE:
Jens Erik Platz, formand for SE a.m.b.a.: jep@bplatz.dk / 4074 0303
Niels Duedahl, adm. direktør i SE: niels@se.dk / 2922 8508
Marianne Skaanning Ebbesen, kommunikationschef i SE: maeb@se.dk / 6116 5549 (eller pressevagt 3036 9182)

Kontaktpersoner kan træffes på mail eller telefon og kan derudover træffes fysisk for interview og foto torsdag den 11. oktober 2018 kl. 14-15 på Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.


Supplerende citater:

”Som andelsselskab vil Norlys ligesom SE og Eniig have en fællesskabsorienteret, langsigtet og samfundsansvarlig tilgang til dét at drive forretning. Det fusionerede selskab har dermed både fokus på den økonomiske bundlinje og på ansvarligheden over for andels­haveres interesser og det fællesskab, som selskaberne er en del af,” udtaler Niels Duedahl, adm. direktør i SE.

”Eniig og SE er begge stærkt værdidrevne virksomheder, hvor værdierne er fundamentet for adfærd og tilgang til hinanden og vores omverden. Vi lægger begge vægt på ordentlighed og på jordnær og åben kommunikation - ikke mindst i dialogen med ejere og kunder,” fortæller Martin Romvig, adm. direktør i Eniig og fortsætter:

”Vi har desuden begge værdibaseret ledelse og en åben og dialogsøgende kultur, hvor udvikling af medarbejderne og den gode arbejdsplads har kontinuerligt fokus. Det er helt afgørende for fremadrettet at kunne tiltrække de bedste talenter, og det styrkes af, at vi nu går sammen i et større fusioneret selskab.”

Kontakt
Andre nyheder
Top