13. november 2017

Eniig sænker prisen på varme i Herning

Fra den 1. januar 2018 får fjernvarmekunderne i Herning en markant lavere varmeregning. Eniig Varme sætter nemlig prisen ned med over 9 %, hvilket svarer til en besparelse på knap 1.400 kr. årligt for en gennemsnitshusstand.

Det går rigtig godt for Eniig Varme i Herning. I de fleste nye udstykninger bliver fjernvarmen valgt som den foretrukne opvarmningsform, og allerede nu kan varmeselskabet melde om et rekordstort antal nytilslutninger i 2017. Flere end 200 nye kunder er blevet tilsluttet i år, og sammen med de godt 19.000 andre kunder får de fremover glæde af billigere varme.

I konkrete tal udgør varmeprisen for en gennemsnitshusstand på 130 m2 i 2018 kr. 13.240,- mod kr. 14.607,- i 2017. Altså en årlig besparelse på kr. 1.367,-, som blev aftalt i dag på det ordinære november bestyrelsesmøde, hvor Eniig Varmes budget for det kommende år vanen tro var på dagsordenen.

- Lavere brændselspriser og en mere effektiv drift af varmeforsyningen gør det muligt for os at sænke prisen på varmen med yderligere 9,4 % fra starten af 2018. Pr. 1. januar 2017 satte vi prisen ned med 3,1 %, men denne gang bliver besparelsen på varmeregningen altså mærkbart større, fortæller Erling V. Klemmensen, som er varmechef hos Eniig.

Uden at kunne udstede en fuldstændig garanti, så forventer varmechefen faktisk, at varmeprisen vil kunne holdes på det nye, lave niveau i hvert fald i de kommende to-tre år.

- Jeg forventer ikke, at prisen vil stige inden for en overskuelig fremtid, men der kan naturligvis opstå markedsmæssige udfordringer, vi ikke kan påvirke, som for eksempel pludselige stigninger i brændselpriserne eller ændringer i afgiftsreguleringen på fjernvarmeområdet, pointerer han.

Den nye 15-årige varmeaftale med Ørsted (tidligere DONG Energy), som træder i kraft i 2019, giver ro langt ud i fremtiden. Samtidig investerer Eniig hvert år 35-40 mio. kr. i vedligehold og fremtidssikring af varmeforsyningen for at kunne garantere, at selskabet drives effektivt og omkostningsbevidst til gavn for kunder og andelshavere. Senest har Eniig Varme og Ørsted indgået en aftale om at investere et trecifret millionbeløb i et såkaldt røggaskølingsanlæg, som skal løfte effektiviteten i varmeproduktionen yderligere.

- Vi går en spændende tid i møde, og jeg er overbevist om, at det i fremtiden bliver endnu mere attraktivt at være fjernvarmekunde i Herning. Med den nye prisregulering ligger varmeprisen for området cirka på landsgennemsnittet, men jeg håber selvfølgelig, at vi kan få den endnu længere ned. Og at det kan ske uden at vi går på kompromis med kvalitet, forsyningssikkerhed og bæredygtighed i varmeproduktionen, slutter Erling V. Klemmensen.

Yderligere information
Erling V. Klemmensen, varmechef i Eniig, tlf.: 2032 5440


 

Eniig! Fælles om fremtiden

Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord. Nu er vi Eniig. 

Eniig er Danmarks nye energikoncern og er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste. 

Eniig koncernen har ca. 1.100 ansatte, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Kontakt
Andre nyheder
Top