22. maj 2018

Eniig Varme sender 70 millioner kr. retur til varmekunderne

Fjernvarme

Da Eniig Varme i 2012 fik lov til at opkræve 282 millioner i forrentning af varmeselskabets indskudskapital blev selskabet samtidig pålagt at betale 70 millioner kr. i skat. Nu har skattemyndighederne afgjort, at der ikke skal betales skat af beløbet, som derfor sendes retur til varmekunderne.

Afgørelsen, som altså er faldet ud til Eniig Varmes fordel, betyder, at fjernvarmekunderne i Herning nu får de opkrævede 70 millioner kr. retur, og det glæder Erling V. Klemmensen, som er chef i Eniig Varme.

- Vi har ført sagen på varmekundernes vegne, fordi vi har været uenige i myndighedernes oprindelige afgørelse. Derfor er vi meget tilfredse med, at afgørelsen er faldet ud til forbrugernes fordel. Det har vi kæmpet for, og det er vigtigt for os at vise, at vi står last og brast med varmekunderne i ønsket om at drive et både effektivt samt pris- og miljømæssigt bæredygtigt fjernvarmeselskab i Herning, udtaler han.

Både prisen og en grøn varmeprofil har stor betydning for kunderne og er vigtige incitamenter for kundernes valg af fremtidig varmekilde.

- Prisen på fjernvarmen er naturligvis af stor vigtighed for vores kunder, og i indeværende år har vi faktisk sat prisen ned med over 3.000 kr. årligt for en standardhusstand. Eniig Varme er i den billigste fjerdedel blandt landets fjernvarmeselskaber, og samtidig er varmeproduktionen miljømæssigt bæredygtig i Herning, hvor mere end 90 % af varmen produceres på biomasse. Kun i forbindelse med havari på Herningværket og i absolutte spidsbelastningsperioder produceres varmen på fossile brændsler, som så primært er naturgas, fortæller Erling V. Klemmensen.

Eniig er et andelsejet energiselskab med 385.000 elnetkunder i Midt- og Nordjylland – og cirka 19.000 fjernvarmekunder i Herning-området. Eniig investerer årligt 35-40 millioner kr. i varmeforsyningen i Herning og har netop indgået en ny 15-årig aftale med Ørsted om levering af varme fra Herningværket, som blandt andet indebærer, at Eniig investerer 125 millioner kr. i et røggaskølingsanlæg, der skal gøre varmeproduktionen endnu mere effektiv og bæredygtigved at reducere brændselsforbruget med 20 %.

Det er nu op til bestyrelsen i Eniig varme at beslutte, hvordan de 70 millioner kr. skal tilbageføres til varmekunderne.

For yderligere information
Erling V. Klemmensen, chef for Eniig Varme, tlf. 2032 5440

Kontakt
Andre nyheder
Top