18. maj 2018

Eniigs årsregnskab 2017: Et godt år med besparelser for den enkelte andelshaver

2017 satte et endeligt punktum for den fusion, der skabte Eniig. Det blev samtidig året, hvor energiselskabet høstede de første fusionssynergier til gavn for andelshaverne. Trods omfattende fusionsomkostninger og tarifnedsættelser opnåede Eniig, med en omsætning på 3,7 mia. kr., et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 910 mio. kr. og et resultat efter skat på 177 mio. kr.

2017 blev på mange måder et år ud over det sædvanlige for Eniig, og det regnskab, der torsdag den 17. maj blev godkendt af repræsentantskabet, dækker over Eniigs første fulde regnskabsår.

Fusionen mellem det tidligere EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning (HEF) kom, som forventet, til at præge året. Derfor stod optimering af forretningsprocesser og den daglige drift øverst på dagsordenen, men ikke desto mindre blev det et godt regnskabsår med vækst i Eniig. Trods omfattende fusionsaktiviteter og et konkurrencepræget marked inden for flere af forretningsområderne viste Eniigs årsregnskab en positiv udvikling i koncernens aktiviteter, et tilfredsstillende driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på 910 mio. kr. og et årsresultat efter skat på 177 mio. kr.

- Vi har skabt et solidt samlet resultat i 2017. Set i lyset af, at vi har nedsat vores nettariffer og afholdt betydelige fusionsomkostninger for et tocifret millionbeløb, er det meget tilfredsstillende. Det understreger, at vi har gennemført en særdeles vellykket fusion, siger Martin Romvig, adm. direktør i Eniig og fortsætter:

- Vi har via tarifnedsættelser været i stand til at reducere vores andelshaveres samlede elregning med hvad, der svarer til 135 millioner kroner om året. Det har reduceret vores indtjening i 2017 med knap 80 mio. kr. sammenlignet med 2016, og det glæder os, at vi allerede har skabt resultater, der kommer vores andelshavere til gavn.

Åbning af fibernettet og optimering af energiforretningen
2017 blev også året, hvor Eniig offentliggjorde planerne om at åbne sit fibernet for andre aktører. Selskabet har allerede indgået markante samarbejdsaftaler, der sikrer større valgfrihed for kunder og andelshavere.

- Vi er stolte af at kunne gå forrest på dette område, og vi har skabt et stærkt setup, som vi inviterer branchen til at gøre brug af, siger Martin Romvig.

På energiområdet har fokus i høj grad været på at udvikle nye og eksisterende forretningsområder. Og vores energiforretning er blevet styrket markant gennem købet af HMN Naturgas.

- I 2017 købte vi en del af de kommercielle gashandelsaktiviteter i HMN Naturgas med en kundeportefølje på over 53.000 gaskunder. Det har styrket vores energiforretning markant og føjet et betydeligt forretningsområde til vores eksisterende tilbud, fortæller Martin Romvig.

Energiselskabet har derudover føjet yderligere 24 MW produktionskapacitet til porteføljen af vedvarende energiparker og kan dermed samlet set producere grøn strøm, svarende til 95.000 gennemsnitshusstandes årlige elforbrug.

Repræsentantskabsvalg i 2019
Efter et vellykket repræsentantskabsmøde den 17. maj, hvor Eniigs repræsentantskab, foruden årsregnskabet, også godkendte valgregulativet forud for Eniigs repræsentantskabsvalg i 2019, glæder bestyrelsesformand for Eniig a.m.b.a. Jan Skytte Pedersen sig over resultatet og ser frem til det kommende valg:

- Med de resultater, vi har skabt i 2017, har vi føjet yderligere til det solide fundament, Eniig er bygget på. Både som forretning og som andelsselskab. Vi er stolte af at være et andelsselskab og ønsker at sikre vores 385.000 andelshavere størst mulig indflydelse. Med godkendelsen af vores valgregulativ har vi taget hul på en proces, der skal medvirke til netop det, slutter bestyrelsesformanden.

I forbindelse med valget i 2019, skal Eniigs repræsentantskab udvides fra 330 til 385 medlemmer, der skal vælges blandt andelshaverne i 11 valgområder. Det skal være med til at sikre den lokale forankring i alle dele af Eniigs forsyningsområde.

Se Eniigs årsrapport.

For yderligere information:

Martin Romvig, adm. direktør i Eniig, tlf.: 2121 9775

Jan Skytte Pedersen, bestyrelsesformand i Eniig, tlf.: 2228 2588

Kontakt
Andre nyheder
Top