6. juli 2017

Fårup Sommerland og Eniig går sammen om at skabe en grønnere forlystelsespark

Når Fårup Sommerlands besøgende fremover muntrer sig i den populære, nordjyske forlystelsespark, bliver det i en park, hvor der tænkes grøn omstilling. Det sker, når Fårup Sommerland i samarbejde med energikoncernen Eniig tager nye teknologiske metoder i brug for at spare på energien og dermed skaber en grønnere park i den grønne skov.

Hvert år besøger tusindvis af gæster Fårup Sommerland, og der skal en stor mængde strøm til for at holde den velbesøgte forlystelsespark kørende. Som moderne forlystelsespark arbejder parken hele tiden på at mindske energiforbruget, og det netop indgåede partnerskab med Eniig skal ses som et led i at nedbringe parkens årlige energiforbrug markant og gøre parken i den grønne skov endnu grønnere at færdes i for de mange gæster.

Samme gode oplevelse - bare meget grønnere
Både Eniig og Fårup Sommerland ser frem til det nyetablerede samarbejde og er sikre på, at der med samarbejdet er tale om en grøn gevinst. Om samarbejdet siger administrerende direktør i Fårup Sommerland, Per Dam:

- Vi ønsker, at Fårup Sommerland fortsætter med at være en moderne forlystelsespark. Det forudsætter, at vi gør en indsats for at påvirke miljøet mindst muligt. Og det gør vi blandt andet i et partnerskab med Eniig, hvor der er fokus på at minimere energiforbruget. Vores besøgstal er stigende, og samtidig oplever vi, at gæsterne efterspørger mere energikrævende forlystelser. Det er en efterspørgsel, som vi meget gerne vil leve op til, og de kommende energibesparende tiltag vil netop muliggøre, at vi kan investere i nye og større forlystelser. Så det bliver stadig samme sjove oplevelse at gæste Fårup Sommerland - den bliver bare meget grønnere.

Samarbejde med ny teknologi .
Det er blandt andet med en ny energistyringsteknologi, at Eniig skal medvirke til, at Fårup Sommerlands energiforbrug reduceres, og et af de første skridt i samarbejdet er i fællesskab at gennemgå parken fra a-z.

- Det er afgørende, at vi sammen får optimeret Fårup Sommerlands ressourceforbrug, og det gør vi blandt andet ved at screene parken for energiædere - det kan være alt lige fra belysning til ventilation, varme- og vandforbrug. Med teknologien kan Fårup Sommerland nemt observere energiforbruget og kan dermed være proaktiv og igangsætte tiltag og forbedringer, der mindsker energiforbruget , fortæller Allan Møller Pedersen, Markedschef hos Eniig.

Forbrugerne tænker grønt
I Fårup Sommerland er man bevidst om, at miljø og grøn omstilling fylder mere og mere i forbrugernes bevidsthed, og ligesom tiltaget skal gavne miljøet, så skal det naturligvis også komme parkens mange gæster til gode.

- Vi ønsker på alle måder at være en attraktiv forlystelsespark, og som en af Danmarks største forlystelsesparker, har vi et ansvar for at tænke på miljøet - det gælder i forhold til den strøm, der får vores forlystelser til at køre, men også for hele vores mindset i at tænke energiforbrug og grøn omstilling ind i vores daglige drift , siger Per Dam.

Der er i første omgang tale om et 3-årigt samarbejde, og både Fårup Sommerland og Eniig er spændt på at se, hvor stor en energibesparelse parken kan opnå, når de energioptimerende tiltag igangsættes. Begge parter forventer desuden, at partnerskabet skal føre til nye spændende tiltag og ser frem til at byde gæster velkommen i en grønnere park, hvor det bestemt ikke bliver mindre sjovt at være gæst i fremtiden.

 

 

Kontakt
Andre nyheder
Top