11. marts 2019

Fjernvarmepriserne i Herning er blandt landets laveste 5%

Fjernvarme

Rigtig mange fjernvarmekunder i Danmark har ved indgangen til 2019 måttet erfare, at deres varmeregning er steget. Det er langt fra tilfældet i Herning, hvor det lokale fjernvarmeselskab nu er landets 20. billigste blandt de 404 fjernvarmeselskaber i Danmark.

Forsyningstilsynet oplyser på sin hjemmeside, at fjernvarmepriserne på landsplan i gennemsnit er steget med 3,6 pct. fra december 2017 til januar 2019. Det svarer til, at varmeregningen for en standardbolig på 130 m2 med et varmeforbrug på 18,1 MWh er steget med ca. 460 kr. fra ca. 12.700 kr. til ca. 13.160 kr. De tilsvarende priser ser markant anderledes ud i Herning – og det er til den gode side.

- Den årlige pris i 2019 for fjernvarme til et standardhus i Herningområdet på 130 m2 er på ca. 9.500 kr. Bor du i et nyt hus på 130 m2, som er isoleret efter gældende bygningsreglement, vil den årlige pris for fjernvarme være mindre end 8.000 kr. Samtidig er fjernvarmen miljømæssigt bæredygtig, og det er vigtigt for forbrugernes valg af varmekilde, fortæller Erling V. Klemmensen, som er chef for Eniig Varme.

I Herning er varmen grøn, idet mere end 90 % af varmen produceres på biomasse. Kun ved revision på Herningværket og i spidsbelastningssituationer suppleres med andre brændsler. Eniig Varme har for nylig forlænget aftalen med Ørsted om levering af varme fra Herningværket, og den nye aftale løber fra 2019 og 15 år frem i tiden. Det giver ro på bagsmækken både for fjernvarmeselskabet og for varmeforbrugerne.

- Aftalen med Ørsted var betinget af, at der blev etableret et såkaldt røggaskølingsanlæg på Herningværket. Uden at gå for meget i detaljer, så er gevinsten ved dette, at brændslet kan udnyttes mere effektivt, så værket kan levere samme mængde varme med et brændselsforbrug, der er 20% lavere. Byggeriet af det nye anlæg går efter planen og forventes at blive idriftsat medio 2019, forklarer varmechefen.    

Erling V. Klemmensen kan konstatere, at efterspørgslen på fjernvarme er stigende i Herningområdet. For femte år i træk havde Eniig Varme et rekordstort antal nye tilslutninger.

- Fjernvarmen er et klart førstevalg, når bygherrerne skal vælge, hvilken opvarmningsform, der skal installeres i nybyggerier. Det skyldes, at vi kan levere et attraktivt produkt med høj grad af komfort sammenlignet med andre opvarmningsformer. Til en særdeles fornuftig pris, pointerer han.

Yderligere information
Erling V. Klemmensen, varmechef i Eniig, tlf.: 2032 5440

Kontakt
Andre nyheder
Top