16. december 2016

Fredensborg Kommune og Eniig i partnerskab om fremtidens kommunikationsnetværk

Snart vil borgerne i Fredensborg Kommune få en forsmag på de mange nye muligheder, der kan opnås med Smart City. Det sker, når kommunen sammen med Eniig, Danmarks tredjestørste energikoncern, for alvor går i gang med et fælles demo- og udviklingsprojekt. Projektet skal levere energirigtigt LED-lys, og samtidig skal gadelamperne fungere som byggesten i et kommunalt kommunikationsnetværk.

Grundlaget for samarbejdet er blandt andet at øge fokus på udnyttelse af digitale muligheder til opsamling af data om byens centrale funktioner, ønsket om at skabe et bedre byliv for borgerne samt ambitionen om at forbedre klima og miljø.

Med den netop indgåede samarbejdsaftale får Fredensborg Kommune mulighed for at teste nye alternative anvendelsesmuligheder - helt i tråd med kommunens strategi om øget digitalisering, der skal sikre øget komfort og værdi for borgerne. Kommunen hjemkøber gadelysanlægget i 2018.

Fremtidens byudvikling
Smart City er et højaktuelt emne i Fredensborg Kommune, og med afsæt i Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi arbejdes der derfor struktureret med digitalisering i kommunen. Derfor ser også borgmester Thomas Lykke Pedersenfrem til samarbejdet, der skal bidrage til skabelsen af en effektiv og attraktiv kommune.

- En innovativ kommune giver vækst og arbejdspladser, så med dette samarbejde ønsker vi først og fremmest at skabe en attraktiv kommune for både borgere og virksomheder. Og det gør vi ved at sikre de teknologiske muligheder. Den indhøstede viden, som vi opnår, gør, at vi kan være proaktive og skabe muligheder for endnu større energibesparelser i kommunen, fortæller Thomas Lykke Pedersen.

Dette ønske deles af Lars Simonsen, der er formand for kommunens Plan-, Miljø- og Klimaudvalg:

- Vi vil som kommune gerne være med i front, når det handler om at skabe byudvikling præget af bæredygtighed, energieffektivitet, innovation og medborgerskab, og vi ser derfor frem til at se resultaterne af dette samarbejde, siger Lars Simonsen.

85 gadelamper i et netværk
Med projektet skal Eniig tilbyde Fredensborg Kommune en platform til fremtidens byudvikling. For energikoncernen betyder det, at man nu skal levere et integreret netværk til foreløbigt 85 gadelamper. Netværket giver mulighed for at overvåge og styre gadelyset. Også hos Eniig glæder man sig over det kommende projekt:

- Vi har høje forventninger til partnerskabet med Fredensborg Kommune, siger Key Account Manager Anker Nørlund fra Eniig. Smart City er essentielt for udviklingen af vores byer, og derfor involverer vi os i den grad, som vi gør. I kommunerne tales der meget om Open data, Internet of Things (IoT), og hvordan vi får omdannet alle de data, der faktisk er til rådighed, til konkret viden, som vil være til stor gavn for borgernes hverdag. Et demoprojekt som dette giver os mulighed for at få masser af viden og konkret praktisk erfaring. Den kan vi bruge til at udvikle videre på mulighederne for opsamling og formidling af data i bymiljøerne i Fredensborg Kommune.

Byudvikling ved hjælp af intelligente data
Der er tale om et demoprojekt for at teste løsningerne i "den virkelige verden", men der er samtidig lagt vægt på, at det 2-årige demoprojekt er første skridt mod den fælles vision om etablering af et multifunktionsnetværk i fuld skala i Fredensborg Kommune.

Projektet gennemføres i to udvalgte områder i kommunen - på et nyt udstykket boligområde i Fredensborg og på en vejstrækning tæt på skolen i Nivå. Her udskiftes gamle kviksølvsarmaturer med moderne LED teknologi. Allerede til sommer forventer man, at de første resultater, der fortæller om alt lige fra den samlede energibesparelse til energiforbrug pr. lampe, driftsbesparelser og borgertilfredshed, foreligger.

Et samarbejde med perspektiver Både Eniig og Fredensborg Kommune er spændte på, hvad det fælles demoprojekt udvikler sig til efter den 2-årige testperiode. For udover styring af gadelys er der planer om at etablere sensorteknologi på bl.a. parkeringspladser og i skraldespande.

- Sammen vil vi gerne sætte den grønne dagsorden, og mulighederne er jo mange, når vi snakker Smart City. Vi vil gerne være med til at sætte Fredensborg Kommune på landkortet som en kommune, hvor der tænkes innovativt og bæredygtigt til gavn for borgerne, understreger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

For yderligere information:
Key Account Manager Anker Nørlund, Eniig, tlf. 6192 8566
Market Development Manager Flemming Jensen, Eniig, tlf. 4178 0665
Chefkonsulent Jørn Mouritzen, Center for Byudvikling Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune, tlf. 7256 2383


Kontakt
Andre nyheder
Top