21. november 2016

Intelligent styring af boligens energiforbrug

Et EU-projekt på Fur skal teste fremtidens elnet

MATCH er navnet på et nyt EU-projekt, som netop er igangsat i regi af Innovation Fur, som er et energiudviklingssamarbejde mellem Eniig, Skive Kommune og limfjordsøen Fur. Projektet skal undersøge, hvordan man kan udvikle elnettet til at være mere intelligent ved hjælp af såkaldte Smart Grid løsninger, og det skal fungere i praksis hos private kunder.

MATCH-projektet skal udvide vores forståelse af, hvordan vi kan designe og implementere hensigtsmæssige Smart Grid-løsninger rettet mod private kunder, samtidig med at der tages hensyn til de mange komplekse faktorer, der påvirker effektiviteten og succesen for Smart Grid initiativer.

En forlængelse af GreenCom projektet
Projektet har en tydelig sammenhæng til det netop afsluttede Smart Grid projekt GreenCom, som 32 husstande på Fur deltog i. Målet med GreenCom-projektet var at teste mulighederne for at skabe et balanceret elnet ved at gøre forholdet mellem elproduktion, elforbrug og efterspørgsel mere fleksibelt.

De udvalgte private boliger er blevet udstyret med Smart Home-udstyr til opsamling og styring af data fra boligernes energiforbrugende enheder. Boligerne har samtidig fået installeret forskellige energiproducerende enheder som solceller og varmepumper, samt batterier, som integreres i GreenComs smarte energistyringssystem.

Detaljerede casestudier i tre lande
Projektet gennemfører detaljerede casestudier i 3 lande (Østrig, Norge og Danmark) og udfører sammenlignende analyser. Projektet undersøger eksisterende pilotprojekter, hvor kompleksiteten i den teknologiske løsning analyseres. Desuden kigger man på hvordan en eventuel succes er afhængig af forhold som markedsstrukturer, kundeadfærd, den tekniske konstruktion og de involverede aktører. Udover Innovation Fur deltager Samsø Energiakademi og Projekt Zero fra Sønderborg også i projektet.

Fur har netop haft besøg af to forskere fra Aalborg Universitet. Freja Friis og Toke Haunstup Christensen har interviewet ni familier som har solcelleanlæg i kombination med varmepumper, batterier og/eller Smart Home-udstyr. Deres umiddelbare indtryk var, nogle af familierne blev meget engagerede i forhold til at ændre adfærd og tilpasse det daglige el-forbrug til deres el-produktion fra solcellerne. Som for eksempel at udskyde start af opvaskemaskine og vaskemaskine fra aftentimerne til dagtimerne, hvor solen skinner. Men hos de fleste af familierne havde man ikke ændret adfærd.

Balancen mellem produktion og forbrug
En interessant tendens var, at havde familierne installeret en kombination af solceller og batteri, var de tilsyneladende mindre interesserede i at ændre adfærd i forhold til at balancere deres elforbrug og produktion. Den ”opgave” blev overladt til batteriet, som lagrer overskudsstrøm fra solcelleanlægget til senere brug, når produktion fra solcelleanlægget er lavere end forbruget i husstanden.

Interviews’ene fra Fur vil nu blive analyseret og sammenlignet med erfaringer fra de andre projekter i MATCH, så man kan få et detaljeret overblik og drage nogle generelle konklusioner om, hvordan fremtidens Smart Grid løsninger skal designes. Resultaterne fra projektet skal hjælpe designere, systemplanlæggere og politikere i forhold til at udvikle bedre Smart Grid-løsninger til private husholdninger samt små og mellemstore virksomheder.

Et fælleseuropæisk partnerskab
Projektet er støttet af ERA-NET og projektets partnere er Eniig (tidligere EnergiMidt), Samsø Energi Akademi, ProjectZero (Sønderborg), Norwegian University of Science and Technology (Norge), Smart Innovation Østfold (SMARTIO) (Norge), Institute of Technology Assessment (Italien), Austrian Academy of Sciences (Østrig), Statens Byggeforsknings Institut (SBI) samt Aalborg Universitet.

For mere information:
Gitte Wad Thybo, Project Manager hos Eniig, tlf. 4027 8985

Eniig! Fælles om fremtiden

Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord. Nu er vi Eniig. 

Eniig er Danmarks nye energikoncern og er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste. 

Eniig koncernen har 950 ansatte, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Kontakt
Andre nyheder
Top