20. december 2017

Ny aftale gør fjernvarmen meget billigere i Herning

Martin Romvig, adm. direktør for Eniig.

Eniig og Herning Kommune har indgået en aftale om overdragelse af kommunens andel af aktierne i Eniig Varme. Eniig køber de resterende 34,4 % af aktierne i selskabet, og salget kommer varmekunderne til gode i form af en nedsættelse af varmeprisen i de kommende tre år.

Eniig Varme besluttede i forbindelse med behandling af budgettet for 2018, at varmeprisen pr. 1. januar 2018 skulle sænkes med knap 1.400 kr. om året for et standardhus på 130 m2. Den netop aftalte aktieoverdragelse betyder yderligere en kraftig prisreduktion i 2018, således at den samlede besparelse pr. husstand bliver på mere end 3.000 kr. om året. Et prisfald fra cirka 14.600 kr. til cirka 11.500 kr. om året. Dermed vil Eniig Varme fra 2018 prismæssigt ligge i den billigste fjerdedel blandt de 400 fjernvarmeselskaber i Danmark.

Den samlede købspris for aktierne er opgjort til omkring 180 mio. kr. Beløbet består af en kontant betaling til Herning Kommune på 22,5 mio. kr. Herudover giver Eniig Varme afkald på opkrævning af 146 mio. kr. af den godkendte forrentning af indskudskapitalen for perioden 2011 – 2017, ligesom Eniig Varme også giver afkald på forrentning af indskudskapital i perioden 2018 – 2020, hvilket har en forventet værdi på ca. 14 mio. kr. Langt den største del af købsprisen for aktierne kommer således varmekunderne i Herning til gode i form af lavere varmepriser.

- På bagkant af den regelændring, som folketinget vedtog i forsommeren, satte vi os sammen med Herning Kommune for at finde den løsning, som kunne tjene varmekunderne bedst, og som samtidig var helt i tråd med de nye regler. Den aftale, som vi er blevet enige om, kommer til at betyde et markant fald i varmeprisen i Herning. Derfor har det været i alles interesse at få aftalen på plads hurtigst muligt. Vi har i fællesskab sikret, at varmekunderne i Herning Kommune får billig fjernvarme sammenlignet med fjernvarmeselskaberne i de fleste af landets større byer, fortæller Martin Romvig, som er administrerende direktør i Eniig.

Regelændringen, som Martin Romvig refererer til, betyder, at hvis en kommunal ejer får udbetalt penge, der stammer fra opkrævet forrentning af indskudskapital, bliver kommunen modregnet 100 pct. i bloktilskuddet, som kommunen modtager fra staten. Derfor kunne Herning Kommune som ejer af 34,4 pct. af Eniig Varme se frem til, at de penge, forbrugerne havde betalt, skulle afleveres til staten. Nu bliver det i stedet fjernvarmekunderne i Herning, som får gevinst af aftalen.

- Vi har gennem årene haft et fortrinligt samarbejde omkring fjernvarmeselskabet med Herning Kommune, og der er med dagens aktieoverdragelse ikke planer om ændringer i driften af selskabet. Vi har fortsat store ambitioner for fjernvarmen i Herning, og vil også fremadrettet sikre, at fjernvarmeselskabet drives effektivt og omkostningsbevidst for at sikre en høj forsyningssikkerhed, attraktive priser og grøn omstilling, slutter Martin Romvig.

Eniig er et andelsejet energiselskab med 383.000 elnetkunder i Midt- og Nordjylland – og cirka 19.000 fjernvarmekunder i Herning-området. Eniig investerer årligt 35-40 millioner kr. i varmeforsyningen i Herning og har netop indgået en ny 15-årig aftale med Ørsted om levering af varme fra Herningværket, som blandt andet indebærer, at Eniig investerer 125 millioner kr. i et røggaskølingsanlæg, der skal gøre varmeproduktionen endnu mere effektiv og bæredygtig.

For yderligere information
Adm. direktør Martin Romvig, Eniig, tlf. 2121 9775


 

Eniig! Fælles om fremtiden

Før var vi EnergiMidt, HEF og Energinord. Nu er vi Eniig. 

Eniig er Danmarks nye energikoncern og er med 383.000 andelshavere landets tredjestørste. 

Eniig koncernen har ca. 1.100 ansatte, og forretningsområderne dækker el- og varmeforsyning, fiberbredbånd, el- og gassalg, gadelys, energibesparelser samt vedvarende energi.

Kontakt
Andre nyheder
Top