5. maj 2017

Ny aftale om grøn fjernvarme til Herning, Ikast og Sunds

Herningværket - foto: DONG Energy

Eniig Varme har sammen med Energi Ikast Varme og Sunds Vand- og Varmeværk netop indgået en 15-årig aftale med DONG Energy om levering af fjernvarme fra Herningværket.

Den nye fjernvarmeaftale er et resultat af to års forhandlinger mellem parterne. Her har bygningen af et helt nyt varmeværk i området også været i spil, men det er lykkedes at blive enige om at fortsætte med varmeleverancer fra Herningværket, som tilmed kommer til at fremstå i en moderniseret, mere effektiv og mere klimavenlig udgave.

Aftalen indebærer nemlig, at der på værket etableres et anlæg, der udnytter varmen i røgen - et såkaldt røggaskondenseringsanlæg. Derved kan mere energi trækkes ud af træflisen, som er det primære brændsel. Værket vil derfor fra 2019 kunne levere den samme mængde varme i Herning, Ikast og Sunds som i dag, men med et brændselsforbrug, der er ca. 20 % lavere. Altså en mere effektiv udnyttelse og væsentlig mindre sårbarhed over for prisstigninger på brændsel.

Byggeriet af det nye røggaskondenseringsanlæg forventes påbegyndt i løbet af fjerde kvartal 2017. Eniig Varme investerer et trecifret millionbeløb i røggaskondenseringen.

"Det har været vigtigt for os at indgå en aftale, der først og fremmest sikrer kunderne attraktive varmepriser og en stabil varmeforsyning baseret på bæredygtige brændsler. Vi er meget tilfredse med, at der samtidig med indgåelsen af den nye varmeaftale også er aftalt forbedringer på Herningværket, så driften bliver mere effektiv med bedre udnyttelse af det grønne brændsel. Og at vi i aftalen har fået sikret, at den biomasse der anvendes, bliver produceret bæredygtigt, siger Erling Vendelbo Klemmensen, varmechef i Eniig Varme.

Aftalen betyder, at vi fortsat kan levere CO2-neutral varme til kunder i Eniig Varme. 95 % af den varme, der bliver leveret til kunderne i Eniig varme, bliver produceret på CO2-neutrale brændsler. Det er kun ved havari eller ved ekstrem kulde, at det er nødvendigt at supplere med varme produceret på naturgas og olie.

Den nye aftale løber fra 2019 til 2033. En fornuftig tidshorisont i en omstillingstid, hvor et nyt varmeværk ville låse ejerne i minimum 30 år. Prisen på varmen i den nye aftale har også været konkurrencedygtig i forhold til den pris, som kunne leveres til fra eget værk. Desuden vil der være mulighed for indfasning af overskudsvarme, såfremt der viser sig et potentiale for det.

Den nye aftale betyder, at varmeprisen vil falde med knap 300 kr. pr. år for et standardhus, sammenlignet med prisen under den nuværende aftale. Prisfaldet vil slå igennem, når den nye aftale træder i kraft og ombygningen på Herningværket er gennemført. Det forventes at ske fra 2020.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Varmechef Erling Vendelbo Klemmensen, Eniig Varme, tlf.: 2032 5440


Kontakt
Andre nyheder
Top