18. januar 2017

RAH Fiberbredbånd fortsætter fiberudrulningen i Ringkøbing-Skjern kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeleler i en pressemeddelelse, at byrådet tirsdag den 17. januar besluttede at ophæve den fiberbredbåndsaftale, som i november 2015 blev indgået om udrulning til borgere, virksomheder og sommerhusområder i hele kommunen.

Hos RAH Fiberbredbånd beklager Jacob Møller, som er bestyrelsesformand i selskabet, at aftalen nu bringes til ophør, for det betyder desværre, at det får konsekvenser for de borgere, som bor i de tyndest befolkede områder i kommunen.

Fiberudrulningen fortsætter
De mange kunder, som allerede har bestilt en lynhurtig internetforbindelse, kan tage det roligt. RAH Fiberbredbånd fortsætter med planer for udrulning af fiberbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune, som rækker helt ind i 2018 - og det er en udrulning, som ikke er betinget af kommunale støttekroner.

- Vi fortsætter, for behovet for hurtigt bredbånd er helt sikkert til stede. Vi har i løbet af 2016 justeret vores udrulningsplaner og har kun etableret fiberbredbånd i områder, hvor der har været tilstrækkelig tilslutning til, at det kunne foregå på almindelige forretningsmæssige vilkår. Og det kører vi videre med, forsikrer Jacob Møller.

- Så når gravemaskinerne i den seneste uges tid har været væk fra området, så skyldes det altså, at der er frost i jorden.

Mulighed for fremtidigt samarbejde
RAH Fiberbredbånd har i hele forløbet fuldt ud levet op til betingelserne i den indgåede aftale, hvilket kommunen også anerkender. Det betyder, at døren på ingen måde er lukket i forbindelse med et fremtidigt samarbejde.

- Vi har store ambitioner for lokalområdet, nemlig at sikre så mange som muligt adgang til en fremtidssikret digital infrastruktur. Det er i vid udstrækning en opgave, som alle lokale interessenter skal løfte i fællesskab, og kommer der en ny henvendelse fra kommunen, så kigger vi på det, for vi er naturligvis interesserede, hvis det giver forretningsmæssig mening, fortæller Jacob Møller.

Et vestjysk tilbageskridt
Hos RAH Fiberbredbånd afventer man i øjeblikket den officielle ophævelse af aftalen, og herefter skal der tages stilling til en eventuel økonomisk kompensation for de omkostninger, som selskabet har haft i forbindelse med aftalen. Det er dog ikke det, der fylder mest hos Jacob Møller lige nu.

- Det, der ærgrer os allermest er, at rigtig mange vestjyder nu må indstille sig på at skulle vente endnu længere på en fornuftig fiberforbindelse, slutter bestyrelsesformanden.

Fakta om forløbet
I 2014 afsatte Ringkøbing-Skjern Kommune 70 millioner kroner for at sikre kommunens erhvervsliv, husstande og sommerhuse adgang til højhastighedsinternet. EnergiMidt vandt det efterfølgende udbud og etablerede selskabet RAH EnergiMidt (nu RAH Fiberbredbånd) i samarbejde med RAH og Fiber Backbone. Udrulningen af fiberbredbånd i området påbegyndtes i januar 2016. Nu har kommunens advokater og EU Kommissionen fundet ud af, at det kommunale udbud ikke var i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler og har valgt at ophæve aftalen.

For yderligere information
Jacob Møller, bestyrelsesformand i RAH Fiberbredbånd, tlf. 2938 3066


Kontakt
Andre nyheder
Top