5. november 2018

Repræsentantskaberne i SE og Eniig sagde ja til fusion

Niels Duedahl, (SE), Jens Erik Platz (SE), Jan Skytte Pedersen (Eniig) og Martin Romvig (Eniig)

Fusionsplanerne mellem SE og Eniig blev i dag godkendt af de to repræsentantskaber med et overvældende flertal i begge selskaber. Fusionsaftalen afventer nu at blive behandlet af konkurrencemyndighederne.

I dag stemte repræsentantskaberne hos både SE og Eniig ja til fusionere til Norlys. Der var stor tilslutning på begge ekstraordinære repræsentantskabsmøder, som blev afholdt i henholdsvis Rebild (Eniig) og Vojens (SE). Dermed er det kommende Norlys rykket tættere på muligheden for betydelige forretningsmæssige udviklingsmuligheder og synergier, der skal give stordriftsfordele, en fortsat robust økonomi, stærkere produkter og lavere priser.

- Vi er naturligvis meget tilfredse med opbakningen til Norlys blandt vores medlemmer af repræsentantskabet – en opbakning, som vi har oplevet på både vores indledende dialogmøder og her i aften ved afstemningen. Vi ser nu frem til at kunne begynde samarbejdet, hvis fusionen bliver godkendt hos konkurrencemyndighederne, udtaler Jan Skytte Pedersen, som er bestyrelsesformand i Eniig a.m.b.a.

Konsolideringen skal give det fusionerede selskab en stærkere position inden for grøn omstilling og digitalisering. Det er også ambitionen at styrke andelsejermodellen med henblik på at sikre en fællesskabsorienteret, langsigtet og samfundsansvarlig tilgang til dét at drive forretning.

Flere ressourcer til vækst og udvikling
Efter sammenlægningen vil Norlys blive en mere markant aktør på flere af de markeder, som selskaberne allerede i dag opererer i. Samtidig skal fusionen være med til at sikre, at selskabet også i fremtiden kan fastholde og tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer.

-To enige bestyrelser har været overbeviste om, at fusionsforslaget indebærer en god aftale for både vores andelshavere, vores område og vores medarbejdere. Sammen står selskaberne nu optimalt rustet til at imødekomme branchemæssige udfordringer, ligesom vi i fællesskab får endnu bedre mulighed for at være drivende for den grønne omstilling og digitale udvikling, forklarer bestyrelsesformanden i SE a.m.b.a., Jens Erik Platz.

Fokus på lokal forankring
Med et geografisk område, der kommer til at dække det meste af Jylland fra Vrå i Vendsyssel og helt ned til grænsen, skal der gøres en ekstra indsats for at holde fast i den lokale forankring. Den skal blandt andet sikres gennem etablering af tre vækstpuljer, som skal støtte udviklingen af lokalsamfundene i henholdsvis nord, midt og syd, men også ved at fastholde dialogmøder med mere end 700 repræsentantskabsmedlemmer i det nye selskab.

- Flere har spurgt, om vi er ved at blive for store. Både på el- og teleområdet er volumen en væsentlig faktor, men vi glemmer bestemt ikke vores rødder. Det ligger os meget på sinde, at fusionen skal blive til gavn og glæde for både private og erhvervslivet i hele vores område, pointerer Jens Erik Platz.

Efter konkurrencemyndighedernes behandling af den ønskede fusion kan Norlys blive landets største samlede energi- og telekoncern med omkring 709.000 andelshavere samt mere end en million tv- og internetkunder.

Fakta om Norlys

  • Norlys a.m.b.a. vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr., samlede aktiver på ca. 30 mia. kr., en driftsindtjening på ca. 1,9 mia. kr. samt en omsætning på ca. 8 mia. kr.
  • Niels Duedahl (SE) bliver administrerende direktør i det fusionerede selskab, og Martin Romvig (Eniig) bliver viceadministrerende direktør. Bestyrelsesformanden udpeges af SE, og næstformanden af Eniig.
  • SE og Eniig ejer betydelige infrastrukturer i Danmark. Elforsyningen dækker samlet 709.000 andelshavere (ca. 30 % af de danske husholdninger), og bredbåndsiden dækker mere end 1.000.000 husstande fordelt mellem fiber- og kabelanlæg (ca. 42 % af de danske husholdninger).
  • De to selskaber dækker tilsammen mere end ca. 40 % af den danske geografi.

For yderligere information

SE:
Jens Erik Platz, formand for SE a.m.b.a.: jep@bplatz.dk / 4074 0303
Niels Duedahl, adm. direktør i SE: niels@se.dk / 2922 8508
Marianne Skaanning Ebbesen, kommunikationschef i SE: maeb@se.dk / 6116 5549

Eniig:
Jan Skytte Pedersen, formand for Eniig a.m.b.a.: jsp@herm.dk / 2228 2588
Martin Romvig, adm. direktør i Eniig: mro@eniig.dk / 2121 9775
Henrik Højlund, presseansvarlig i Eniig: hho@eniig.dk / 4178 0817

Kontakt
Andre nyheder
Top