22. maj 2017

Vi skal have mest mulig vedvarende energi til lavest mulig pris

Adm. direktør Martin Romvig fra Eniig, Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og formand for Dansk Solcelleforening Flemming Kristensen

Danmark skal også i fremtiden være med helt oppe i toppen af førerfeltet inden for vedvarende energi. En væsentlig forudsætning for at lykkes er den politiske vilje til at skabe bedre rammebetingelser for solcellebranchen. Og viljen er til stede, fortalte Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fredag den 19. maj hos Eniig i Silkeborg.

Her var Dansk Solcelleforening og Eniig vært for en konference om fremtidens energipolitik. Folketingspolitikere og repræsentanter for industrien tog temperaturen på den aktuelle energipolitik og diskuterede kravene til en langsigtet og mere stabil politik på området. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt var hovedtaler og fortalte om regeringens ambitioner for indholdet i det kommende energiforlig.

- Jeg er overbevist om, at det vil tjene Danmark rigtig godt at have det mest integrerede, markedsbaserede og effektive energisystem i Europa, og der er ingen tvivl om, at sol kan komme til at spille en stor rolle i fremtidens energisamfund. I den sammenhæng er det positivt, at teknologierne bliver stadigt billigere, så behovet for støtte bliver tilsvarende mindre. I energi- og klimapolitik er det væsentligt med langsigtede og stabile rammevilkår, og det vil vi arbejde for. I teknologineutralitetens ånd vil alle blive tilgodeset, for vores helt klare målsætning er, at vi skal have mest mulig vedvarende energi til den lavest mulige pris, fortalte Lars Christian Lilleholt.

Et kæmpe udviklingspotentiale
Solceller er en teknologi i rivende udvikling og med stort potentiale, som gennem de seneste års prisfald er blevet konkurrencedygtig på verdens el-marked. Den teknologiske udvikling går stærkt og der opstår hele tiden nye muligheder. Men de danske politikeres tøven skaber usikkerhed for branchen. På konferencen fortalte direktør Peter Ahm fra PA Energy om den eksplosive vækst på verdensmarkedet, som vi har været vidne til siden midten af 0'erne. Aksel Jepsen, som er Head of Industry Affairs hos Danfoss, løftede sløret for Energikommissionens anbefalinger. Og der var også hos deltagerne i den afsluttende paneldebat enighed om, at der bør skabes plads til solcellerne i fremtidens bæredygtige energiproduktion.

- Solcellebranchen har brug for, at rammerne for solenergi bliver stabile og gentænkes som en reel del af den danske energiforsyning. Med dagens energi- og lagerteknikker vil solceller kunne bidrage med op mod 20 % af det samlede elforbrug i 2030 i Danmark, men det kræver at der udarbejdes en langsigtet national køreplan for solenergi, hvor VE-teknologier ligestilles, så konkurrencen i energimarkedet kan udvikle sig frit, udtaler Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening.

Både og er en gevinst for Danmark
I de kommende år falder priserne på solceller endnu mere, og der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at anvende solcelleenergi. Det er derfor oplagt, at politikerne fremadrettet bør fokusere på at skabe solide markedsvilkår og en egentlig køreplan for solcelleenergimarkedet i Danmark.

- Allerede i dag er solcellerne i mange tilfælde konkurrencedygtige med strømmen fra vindmøller, hvis man bygger store solcelleanlæg. Derfor skal vi ligestille de vedvarende energiformer. Der er brug for en sammenhængende energipolitik, der går på tværs af teknologierne. Med den kan vi få meget mere grøn energi for de samme penge. Og det er naturligvis glædeligt, at ministeren er enig i den betragtning, fortæller Flemming Kristensen, som ud over at være formand for Dansk Solcelleforening også er erhvervschef i Eniig.

En stor aktør på markedet
Eniig har været en væsentlig bidragyder på solcellemarkedet siden etableringen af det første solcelleanlæg i Brædstrup for cirka 25 år siden. 6-7.000 anlæg af varierende størrelse til private, erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner er siden kommet til, men det kan mærkes, at markedet er stagneret på grund af de seneste års utydelige politiske signaler.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at den grønne omstilling prioriteres højt i Eniig. Tre solcelleparker i henholdsvis Italien, Spanien og Bulgarien samt vindmølleparker i både Danmark og Tyskland er det synlige bevis på et stort strategisk fokus på produktion af vedvarende energi. 300 millioner kWh producerer parkerne om året, hvilket svarer til strømforbruget i 75.000 husstande.

For yderligere information
Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening, tlf.: 2086 9638


Kontakt
Andre nyheder
Top